Uudised      Logod      Siseveeb      Kontakt      

Rahvakultuuri Keskuse töötajate pöördumine minister Indrek Saare poole

Väljavõte Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist 2015–2019: 4. 6. – Toetame autonoomselt toimivate ja keskvalitsusega nõrgalt seotud avaliku võimu asutuste (sihtasutuste, inspektsioonide, ametite, agentuuride jmt) väljaviimist pealinnast. Peame seda regionaalse arengu oluliseks teguriks. Oleme seisukohal, et Rahvakultuuri Keskus on juba praegu regionaalne asutus. 60% spetsialistidest töötab täna väljaspool pealinna erinevates regioonides – üks rahvakultuuri spetsialist igas maakonnakeskuses ning üks spetsialist kaugtöölepinguga. Rahvakultuuri Keskus on valdkonna kompetentsikeskus. Organisatsioon ei moodustu ametikohtadest, vaid kompetentsetest inimestest, kes neid ametikohti täidavad. Enamus meie spetsialistidest omavad erialast magistrikraadi või on seda omandamas. Tegemist on valdkonna tippspetsialistidega. Meie töötajad on kaasatud erinevate organisatsioonide nõukogude, juhtorganite jm töösse nii riigi kui rahvusvahelisel tasandil (näiteks Tartu Ülikooli erinevad magistriõppekavade programminõukogud, Kutsekoda, erinevad kutsekomisjonid jne, riigi esindajana töögrupis COUNCIL WORK PLAN FOR CULTURE 2015–2018 Priority Area B “Cultural heritage" Topic B1: Participatory governance of cultural heritage Open Method of Coordination (OMC) working group of Member States' experts). Rahvakultuuri Keskuse poolt ellu viidav on aastakümnetega kujundatud terviksüsteem, mis kõigi oma tegevuste kaudu loob üleriigili

Rahvakultuuri Keskuse töötajate pöördumine minister Indrek Saare poole

Lugedes täna, 24.03.2017, Postimehes ilmunud artiklit töökohtade viimisest maakonnakeskustesse nägime, et kultuuriministeerium on esitanud valitsusele ettepaneku viia Tallinnast välja siin ajaloolise järjepidevuse alusel üle 60 aasta tegutsenud Rahvakultuuri Keskus.
Samas artiklis on välja toodud punkt, et laiem analüüs riigiülesannete kohta viidi läbi 2016. aastal. Tõe huvides oleks vajalik siinkohal ära märkida, et teadlikult ei ole Rahvakultuuri Keskus selles analüüsis osalenud, mis tähendab, et meil puuduvad andmed argumentatsiooni osas, mis tooksid välja riigile tekkiva kasu antud asutuse Tallinnast välja viimise kohta. Väidame, et Rahvakultuuri Keskuse Tallinnast väljaviimise riske ei ole täna piisavalt analüüsitud ning meil kui selle valdkonna tippspetsialistidel puudub veendumus, et sellega ei saa valdkonna areng pöördumatut kahju.

Väljavõte Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist 2015–2019:

4.6. – Toetame autonoomselt toimivate ja keskvalitsusega nõrgalt seotud avaliku võimu asutuste (sihtasutuste, inspektsioonide, ametite, agentuuride jmt) väljaviimist pealinnast. Peame seda regionaalse arengu oluliseks teguriks.

 

Oleme seisukohal, et Rahvakultuuri Keskus on juba praegu regionaalne asutus. 60% spetsialistidest töötab täna väljaspool pealinna erinevates regioonides – üks rahvakultuuri spetsialist igas maakonnakeskuses ning üks spetsialist kaugtöölepinguga.

Rahvakultuuri Keskus on valdkonna kompetentsikeskus. Organisatsioon ei moodustu ametikohtadest, vaid kompetentsetest inimestest, kes neid ametikohti täidavad.

 

Enamus meie spetsialistidest omavad erialast magistrikraadi või on seda omandamas. Tegemist on valdkonna tippspetsialistidega. Meie töötajad on kaasatud erinevate organisatsioonide nõukogude, juhtorganite jm töösse nii riigi kui rahvusvahelisel tasandil (näiteks Tartu Ülikooli erinevad magistriõppekavade programminõukogud, Kutsekoda, erinevad kutsekomisjonid jne, riigi esindajana töögrupis COUNCIL WORK PLAN FOR CULTURE 2015–2018 Priority Area B “Cultural heritage" Topic B1: Participatory governance of cultural heritage Open Method of Coordination (OMC) working group of Member States' experts).

 

Rahvakultuuri Keskuse poolt ellu viidav on aastakümnetega kujundatud terviksüsteem, mis kõigi oma tegevuste kaudu loob üleriigiliselt tingimused rahvakultuuri valdkondlikuks arenguks. Keskust saab võrrelda kellamehhanismiga, olles keskne hammasratas, mis toetab ja paneb tööle kõik ülejäänud valdkondlikud lülid.

Rahvakultuuri Keskus on ministeeriumile heaks koostööpartneriks nii Tallinnas kui ka regionaalsel tasandil oma spetsialistide võrgustiku kaudu. Rahvakultuuri Keskus teenindab kultuuriministeeriumi rahvakultuuri valdkonnas (näiteks ministeeriumi programmide menetluse korraldamine, UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni rakendamine, regionaalse kultuurikorralduse kavandamine ja rakendamine jne). Rahvakultuuri Keskuses peetakse pidevalt erinevaid rahvakultuuri valdkonna arenduskoosolekuid kultuuriministeeriumi ja mitmete koostööpartnerite esindajatega, kelle kontorid asuvad samuti Tallinnas. Rahvakultuuri Keskust Tallinnast välja viies peaks mitmed keskuse töötajad igal nädalal sõitma 200 ja rohkem kilomeetrit, et antud töökorraldus toimiks. Maakondade rahvakultuurispetsialistid on ka laulu- ja tantsupeo kuraatorid ning koostööpartnerid üleriigilistele keskseltsidele. Tihti ühendatakse erinevate koosolekute toimumisaegu nii, et oleks võimalik kulusid optimeerida.

 

Seoses haldusreformiga ja maavalitsuste likvideerimisega 2018. a jaanuaris on oluline välja töötada uus mudel maakonna tasandi kultuurikorralduseks. Rahvakultuuri Keskus võib selle protsessi käigus saada juurde lisaülesandeid, mis tähendab, et keskuse senised spetsialistid hakkaksid tegelema ka teiste kultuurivaldkondadega ning seotus kultuuriministeeriumiga kasvab veelgi.

 

Asutuse ümberpaigutamisega lõpetatakse Rahvakultuuri Keskuse kui organisatsiooni tegevus ning alustatakse uue mudeli ülesehitamisega. Väidame, et valdkondlikuks kompetentsikeskuseks kujunetakse aastatepikkuse sihipärase töö tulemusena. Seega on meie hinnangul Rahvakultuuri Keskuse ümberpaigutamine riigile pigem ohukoht kui kasulik tehing.

 

Ajakirjanduses on Rahvakultuuri Keskuse uueks asukohaks pakutud Viljandit. Viljandis on Pärimusmuusika Keskus ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia – meie hinnangul ei ole mõistlik kontsentreerida kogu rahvakultuuri valdkonna arengut toetavaid ja koordineerivaid asutusi ning nende olemasoluga kaasnevaid võimalusi ühte linna. Lisaväärtust annab Rahvakultuuri Keskus täna just Tallinnas. Keskuse ümberpaigutamine tekitaks pealinna, Harjumaa, Ida- ja Lääne-Virumaa, Läänemaa, Raplamaa ja saarte rahvakultuuri valdkonnas töötavate ja tegutsevate inimeste jaoks pigem osalusvõimaluste järsu vähenemise. Ühistranspordi tänane korraldus saab keskuse ümberpaigutamisel takistavaks teguriks koolituste jm töö toimimisele, puudutades üle tuhande koolitustel ja koosolekutel osalejat aastas.

 

Kokkuvõttes leiame, et Rahvakultuuri Keskus on tunnustatud koolitaja, nõustaja, toetaja ning usaldusväärne partner rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi valdkonnas tegutsevatele inimestele ja organisatsioonidele. Rahvakultuuri Keskuse töös on olulisel kohal nii traditsioonide ja järjepidevuse hoidmine kui ka uuenduslikkus ja loovate lahenduste leidmine valdkonna arenguks. Rahvakultuuri Keskus on kaasaegne ja innovaatiline asutus, millel on ühtne ja üksteist toetav meeskond, kus iga inimene teab oma töö eesmärki. Rahvakultuuri Keskus on viimastel aastatel suutnud tasakaaluka ja õige personali valikuga saavutada häid tulemusi. Riskikoht on see, kui tänased tippspetsialistid asutuse ümberpaigutamisel töölt lahkuvad. Võime väita, et keskuse üleviimine toob kaasa lisaprobleeme uute töötajate väljaõppel, millega tekib määramatu lünk asutuse efektiivsesse ja jätkusuutlikku toimimisse. Loodetud regionaalset kasu Rahvakultuuri Keskuse Tallinnast väljaviimisega ei teki.

 

Rahvakultuuri Keskuse Tallinnast väljaviimiseks puudub mõjude analüüs, millest tulenevalt ei oska keegi hinnata, milliseid tagajärgi aastakümnetega kujundatud hästitoimiva süsteemi lõhkumine kaasa toob. Sellega ei kaitsta valdkonna sihtgruppide ega koostööpartnerite huve. Leiame, et Rahvakultuuri Keskuse Tallinnast väljaviimine ei ole sisuliselt põhjendatud ega pikemas perspektiivis strateegiliselt mõistlik.

 

 

Rahvakultuuri Keskuse töötajate nimel

 

Aivi Lintnermann

direktor

Viimati uuendatud 28. märtsil 2017
Rahvakultuuri Keskuse töötajate pöördumine minister Indrek Saare poole
Aprill 2018
ETKNRLP
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Tutvustus
Arendus- ja koolitusosakond Toetusprogrammide osakond Rahvakultuuri osakond
Vaimse kultuuripärandi osakond Dokumendiregister

Programmid
Toetusprogrammid
Taotlemise ABC
Aruandluse ABC
Toetuste jagamise üldpõhimõtted
Rahvakultuuri Keskuse logod

Koolitused
Vaimne kultuuripärand Kultuurikorraldus ja kultuuripoliitika Psühholoogia Jutukool Käsitöö
Koori- ja pillimuusika Rahvatants Näitekunst Muuseum Toidukultuur

Kontaktid
Rahvakultuuri Keskus  
Aadress: J.Vilmsi 55, Tallinn 10147
Kontakttelefon: +372 600 9291
E-post:


Kodulehe tegemine aara.ee

Väljavõte Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist 2015–2019: 4. 6. – Toetame autonoomselt toimivate ja keskvalitsusega nõrgalt seotud avaliku võimu asutuste (sihtasutuste, inspektsioonide, ametite, agentuuride jmt) väljaviimist pealinnast. Peame seda regionaalse arengu oluliseks teguriks. Oleme seisukohal, et Rahvakultuuri Keskus on juba praegu regionaalne asutus. 60% spetsialistidest töötab täna väljaspool pealinna erinevates regioonides – üks rahvakultuuri spetsialist igas maakonnakeskuses ning üks spetsialist kaugtöölepinguga. Rahvakultuuri Keskus on valdkonna kompetentsikeskus. Organisatsioon ei moodustu ametikohtadest, vaid kompetentsetest inimestest, kes neid ametikohti täidavad. Enamus meie spetsialistidest omavad erialast magistrikraadi või on seda omandamas. Tegemist on valdkonna tippspetsialistidega. Meie töötajad on kaasatud erinevate organisatsioonide nõukogude, juhtorganite jm töösse nii riigi kui rahvusvahelisel tasandil (näiteks Tartu Ülikooli erinevad magistriõppekavade programminõukogud, Kutsekoda, erinevad kutsekomisjonid jne, riigi esindajana töögrupis COUNCIL WORK PLAN FOR CULTURE 2015–2018 Priority Area B “Cultural heritage" Topic B1: Participatory governance of cultural heritage Open Method of Coordination (OMC) working group of Member States' experts). Rahvakultuuri Keskuse poolt ellu viidav on aastakümnetega kujundatud terviksüsteem, mis kõigi oma tegevuste kaudu loob üleriigiliselt tingimused rahvakultuuri valdkondlikuks arenguks. Keskust saab võrrelda kellamehhanismiga, olles keskne hammasratas, mis toetab ja paneb tööle kõik ülejäänud valdkondlikud lülid. Rahvakultuuri Keskus on ministeeriumile heaks koostööpartneriks nii Tallinnas kui ka regionaalsel tasandil oma spetsialistide võrgustiku kaudu. Rahvakultuuri Keskus teenindab kultuuriministeeriumi rahvakultuuri valdkonnas (näiteks ministeeriumi programmide menetluse korraldamine, UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni rakendamine, regionaalse kultulemusi. Riskikoht on see, kui tänased tippspetsialistid asutuse ümberpaigutamisel töölt lahkuvad. Võime väita, et keskuse üleviimine toob kaasa lisaprobleeme uute töötajate väljaõppel, millega tekib määramatu lünk asutuse efektiivsesse ja jätkusuutlikku toimimisse. Loodetud regionaalset kasu Rahvakultuuri Keskuse Tallinnast väljaviimisega ei teki.   Rahvakultuuri Keskuse Tallinnast väljaviimiseks puudub mõjude analüüs, millest tulenevalt ei oska keegi hinnata, milliseid tagajärgi aastakümnetega kujundatud hästitoimiva süsteemi lõhkumine kaasa toob. Sellega ei kaitsta valdkonna sihtgruppide ega koostööpartnerite huve. Leiame, et Rahvakultuuri Keskuse Tallinnast väljaviimine ei ole sisuliselt põhjendatud ega pikemas perspektiivis strateegiliselt mõistlik.     Rahvakultuuri Keskuse töötajate nimel   Aivi Lintnermann direktor

Lugedes täna, 24. 03. 2017, Postimehes ilmunud artiklit töökohtade viimisest maakonnakeskustesse nägime, et kultuuriministeerium on esitanud valitsusele ettepaneku viia Tallinnast välja siin ajaloolise järjepidevuse alusel üle 60 aasta tegutsenud Rahvakultuuri Keskus. Samas artiklis on välja toodud punkt, et laiem analüüs riigiülesannete kohta viidi läbi 2016. aastal. Tõe huvides oleks vajalik siinkohal ära märkida, et teadlikult ei ole Rahvakultuuri Keskus selles analüüsis osalenud, mis tähendab, et meil puuduvad andmed argumentatsiooni osas, mis tooksid välja riigile tekkiva kasu antud asutuse Tallinnast välja viimise kohta. Väidame, et Rahvakultuuri Keskuse Tallinnast väljaviimise riske ei ole täna piisavalt analüüsitud ning meil kui selle valdkonna tippspetsialistidel puudub veendumus, et sellega ei saa valdkonna areng pöördumatut kahju. Rahvakultuuri Keskuse töötajate pöördumine minister Indrek Saare poole

Rahvakultuuri Keskus  | J.Vilmsi 55, Tallinn 10147 | Tel +372 600 9291 |