Uudised      Logod      Siseveeb      Kontakt      

Märjamaa Muusika- ja Kunstikool

Huvikool, valla ametiasutuse hallatav asutus, reg. 75022806
Asutamisaeg: 1988
Katusorganisatsioonid: Märjamaa Vallavalitsus
Valdkond: kultuurikorraldus
Tegevusala: näituste korraldamine, kontserttegevus, huvitegevus ja/või -koolitus
Rahvuslik määratlus: Eesti

Raplamaa, Märjamaa vald vald
Aadress: Pihlaka tn.2 Märjamaa 78301
www.marjamaa.ee/?id=2837
Telefon: 482 1627
E-post:
Maiu Linnamägi (asutuse direktor)

Erinevad õppevormid võimaldavad meie kooli töös osaleda koolieelikutel, põhikooli ja gümnaasiumiõpilastel, samuti täiskasvanutel. Põhiõpe kestab muusikakoolis seitse, kunstikoolis viis aastat; 7-8 aastased alustavad eelklassides; põhiõppe järel saab soovi korral jätkata järelkoolis; samuti on võimalus olla haaratud osalise õppega (muusikakoolis ainult pilliõpe, kunstikoolis osaline õpe pikema õppeaja jooksul); 5-6 aastaste jaoks on rütmikaring; kirjakursus ja tarbekunsti töötoad pakuvad isetegemiserõõme noortele ja täiskasvanutele.

Muusikakoolis on võimalik õppida klaveri-, viiuli-, akordioni-, kitarri-, flöödi-, plokkflöödi-,klarneti-, saksofoni-, erinevate vaskpillide- (trompet, tromboon, metsasarv, tuuba, tenor, alt), kandle- ja torupillimängu; teadmisi-oskusi saab juurde solfed˛o-, rütmika-, muusikaloo-, rahvamuusika- ja ansamblimängu tundides, lisaks puhkpilliorkesris.

Kunstikooli peaained on joonistamine, maalimine, vormiõpetus, kompositsioon, kunstiajalugu, graafika, lisaks pakuvad huvi erinevad tarbekunsti tehnikad.

Õppetöö lahutamatuks osaks on osalemine maakondlikel, üleriigilistel, rahvusvahelistel konkurssidel, näitustel, võistlustel, kust saab kaasa hulgaliselt hindamatuid loometööks vajalikke kogemusi.

Asutused/organisatsioonid    Kollektiivid    Isikud

Teata muutunud andmetest
siin

Tutvustus
Arendus- ja koolitusosakond Toetusprogrammide osakond Rahvakultuuri osakond
Vaimse kultuuripärandi osakond Dokumendiregister

Programmid
Toetusprogrammid
Taotlemise ABC
Aruandluse ABC
Toetuste jagamise üldpõhimõtted
Rahvakultuuri Keskuse logod

Koolitused
Vaimne kultuuripärand Kultuurikorraldus ja kultuuripoliitika Psühholoogia Jutukool Käsitöö
Koori- ja pillimuusika Rahvatants Näitekunst Muuseum Toidukultuur

Kontaktid
Rahvakultuuri Keskus  
Aadress: J.Vilmsi 55, Tallinn 10147
Kontakttelefon: +372 600 9291
E-post:


Kodulehe tegemine aara.ee

Märjamaa Muusika- ja Kunstikool
Rahvakultuuri Keskus  | J.Vilmsi 55, Tallinn 10147 | Tel +372 600 9291 |