Uudised      Logod      Siseveeb      Kontakt      

Koolitustegevuse kvaliteedi tagamise alused

Aluseks Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjal täiskasvanute täienduskoolitusasutustele. 1. Andmete kogumine ja tegevuste analüüs 1. 1. Arengukava eesmärkide saavutamisele suunatud tegevuste analüüs 1. 2. Koolituste tagasiside kogumine ja analüüs 1. 3. Maakondade rahvakultuurispetsialistide ja koostööpartnerite tagasiside analüüs 1. 4. Koolituskeskuse sisehindamise korraldamine iga 4 aasta järel 2. Õppekavade kvaliteedi tagamine 2. 1. Õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele 2. 2. Erialase täiendusõppe õppekava koostamise aluseks on vastav kutsestandard 2. 3. Õppekava lähtub sihtgrupi vajadustest ning on õpiväljundipõhine. 2. 4. Õppekava määratakse kindlaks: 1) õppekava nimetus; 2) õppekava õppekavarühm lähtudes rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest ISCED-F 2013; 3) õppekava koostamise alus; 4) õppekava kogumaht ja struktuur, sealhulgas kontaktõppe maht (selge eristumise korral ka praktilise töö osakaal kontaktõppest), praktika ja iseseisva töö maht; 5) kasutatava õppekeskkonna kirjeldus; 6) sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel; 7) õppe eesmärk; 8) õpiväljundid; 9) õppe sisu (teemad ja alateemad); 10) kasutatavad õppemeetodid; 11) iseseisva töö kirjeldus ja vajalike õppematerjalide loend; 12) nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid; 13) koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni

Koolitustegevuse kvaliteedi tagamise alused

Aluseks Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjal täiskasvanute täienduskoolitusasutustele.

 

1.    Andmete kogumine ja tegevuste analüüs

1.1. Arengukava eesmärkide saavutamisele suunatud tegevuste analüüs

1.2. Koolituste tagasiside kogumine ja analüüs

1.3. Maakondade rahvakultuurispetsialistide ja koostööpartnerite tagasiside analüüs

1.4. Koolituskeskuse sisehindamise korraldamine iga 4 aasta järel

 

2.    Õppekavade  kvaliteedi tagamine

2.1. Õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele

2.2. Erialase täiendusõppe õppekava koostamise aluseks on vastav kutsestandard

2.3. Õppekava lähtub sihtgrupi vajadustest ning on õpiväljundipõhine.

2.4. Õppekava määratakse kindlaks:

1) õppekava nimetus;

2) õppekava õppekavarühm lähtudes rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest ISCED-F 2013;

3) õppekava koostamise alus;

4) õppekava kogumaht ja struktuur, sealhulgas kontaktõppe maht (selge eristumise korral ka praktilise töö osakaal kontaktõppest), praktika ja iseseisva töö maht;

5) kasutatava õppekeskkonna kirjeldus;

6)  sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

7)  õppe eesmärk;

8)  õpiväljundid;

9)  õppe sisu (teemad ja alateemad);

10) kasutatavad õppemeetodid;

11) iseseisva töö kirjeldus ja vajalike õppematerjalide loend;

12) nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid;

13) koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus;

14) õppekava kinnitamise aeg

 

3.   Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine

3.1.Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase haridusega ja/või erialase töökogemusega

      koolitajad

3.2. Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus

3.3. Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal

 

4.    Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

4.1. Rahvakultuuri Keskus on Kultuuriministeeriumi hallatav asutus. Täienduskoolitus toimub

      Tallinnas, Vilmsi 55, kus on olemas vajalik õppe-materiaalne baas koolituse

       korraldamiseks kui ka erinevates maakondades koolituse korraldamiseks sobivates

       ruumides.

 

 

Viimati uuendatud 1. sept. 2017
Koolitustegevuse kvaliteedi tagamise alused
Veebruar 2020
ETKNRLP
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

Tutvustus
Koolitusosakond
Toetusmeetmete osakond
Regionaalosakond
Vaimse kultuuripärandi osakond Dokumendiregister

Toetusmeetmed
Toetusmeetmed 
Taotlemise ABC
Aruandluse ABC
Toetuste jagamise üldpõhimõtted
Rahvakultuuri Keskuse logod

Koolitused
Vaimne kultuuripärand Kultuurikorraldus ja kultuuripoliitika Psühholoogia Jutukool Käsitöö
Koori- ja pillimuusika Rahvatants Näitekunst Muuseum Toidukultuur

Kontaktid
Rahvakultuuri Keskus  
Aadress: Leola 15a, Viljandi 71020
Kontakttelefon: +372 600 9291
E-post:


Kodulehe tegemine aara.ee

Aluseks Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjal täiskasvanute täienduskoolitusasutustele. 1. Andmete kogumine ja tegevuste analüüs 1. 1. Arengukava eesmärkide saavutamisele suunatud tegevuste analüüs 1. 2. Koolituste tagasiside kogumine ja analüüs 1. 3. Maakondade rahvakultuurispetsialistide ja koostööpartnerite tagasiside analüüs 1. 4. Koolituskeskuse sisehindamise korraldamine iga 4 aasta järel 2. Õppekavade kvaliteedi tagamine 2. 1. Õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele 2. 2. Erialase täiendusõppe õppekava koostamise aluseks on vastav kutsestandard 2. 3. Õppekava lähtub sihtgrupi vajadustest ning on õpiväljundipõhine. 2. 4. Õppekava määratakse kindlaks: 1) õppekava nimetus; 2) õppekava õppekavarühm lähtudes rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest ISCED-F 2013; 3) õppekava koostamise alus; 4) õppekava kogumaht ja struktuur, sealhulgas kontaktõppe maht (selge eristumise korral ka praktilise töö osakaal kontaktõppest), praktika ja iseseisva töö maht; 5) kasutatava õppekeskkonna kirjeldus; 6) sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel; 7) õppe eesmärk; 8) õpiväljundid; 9) õppe sisu (teemad ja alateemad); 10) kasutatavad õppemeetodid; 11) iseseisva töö kirjeldus ja vajalike õppematerjalide loend; 12) nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid; 13) koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus; 14) õppekava kinnitamise aeg 3. Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine 3. 1. Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase haridusega ja/või erialase töökogemusega koolitajad 3. 2. Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus 3. 3. Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal 4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine 4. 1. Rahvakultuuri Keskus on Kultuuriministeeriumi hallatav asutus. Täienduskoolitus toimub Tallinnas, Vilmsi 55, kus on olemas vajaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus; 14) õppekava kinnitamise aeg   3.   Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine 3. 1. Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase haridusega ja/või erialase töökogemusega       koolitajad 3. 2. Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus 3. 3. Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal   4.    Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine 4. 1. Rahvakultuuri Keskus on Kultuuriministeeriumi hallatav asutus. Täienduskoolitus toimub       Tallinnas, Vilmsi 55, kus on olemas vajalik õppe-materiaalne baas koolituse        korraldamiseks kui ka erinevates maakondades koolituse korraldamiseks sobivates        ruumides.    

Koolitustegevuse kvaliteedi tagamise alused

Rahvakultuuri Keskus  | Leola 15a, Viljandi 71020 | Tel +372 600 9291 |