Uudised      Logod      Siseveeb      Kontakt      

Regionaalse kultuuritegevuse toetamine

Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut, viimast eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste abil. Toetamise fookuses on ka kogukondlikkus, kultuuripärand ning regioonide- ja valdkondadevaheline koostöö. Toetuse andmise tulemusena suureneb kogu Eestis regioonide- ja/või valdkondadevaheline kultuurikoostöö, laienevad eri vanuse-, rahvuse- ja keelegruppide osalemisvõimalused ning kultuuritegevus mitmekesistub. Taotlusvoorude eelarve suurus sõltub hasartmängumaksu laekumisest riigieelarvesse ning aastas toimub neli taotlusvooru. 2020. aasta regionaalse kultuuritegevuse taotlusvoorud: I taotlusvoor 15. 01. 2020-15. 02. 2020 II taotlusvoor 15. 04. 2020-15. 05. 2020 III taotlusvoor 15. 07. 2020-15. 08. 2020 IV taotlusvoor 15. 10. 2020-15. 11. 2020 (toetust saab küsida tegevustele, mis viiakse ellu 2021. aastal) Taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi valitsemisala toetuste menetlemise infosüsteemis. Taotlusvooru eelarve sõltub hasartmängumaksu laekumistest. Enne taotlemist tutvu vastava määruse ja määruse seletuskirjaga. 2019. aasta regionaalse kultuuritegevuse toetused: I voor 142 875 eurot II voor 105 790 eurot III vooru 83 000 eurot IV voor 160 000 eurot Toetust võivad taotleda: Eestis registreeritud juriidiline isik; kohaliku omavalitsuse üksus või äriregistrisse kantu

Regionaalse kultuuritegevuse toetamine

Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut, viimast eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste abil.

Toetamise fookuses on ka kogukondlikkus, kultuuripärand ning regioonide- ja valdkondadevaheline koostöö. Toetuse andmise tulemusena suureneb kogu Eestis regioonide- ja/või valdkondadevaheline kultuurikoostöö, laienevad eri vanuse-, rahvuse- ja keelegruppide osalemisvõimalused ning kultuuritegevus mitmekesistub.

 

Taotlusvoorude eelarve suurus sõltub hasartmängumaksu laekumisest riigieelarvesse ning aastas toimub neli taotlusvooru.

 

2020. aasta regionaalse kultuuritegevuse taotlusvoorud:

I taotlusvoor 15.01.2020-15.02.2020

II taotlusvoor 15.04.2020-15.05.2020

III taotlusvoor 15.07.2020-15.08.2020

IV taotlusvoor 15.10.2020-15.11.2020 (toetust saab küsida tegevustele, mis viiakse ellu 2021.aastal)

 

Taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi valitsemisala toetuste menetlemise infosüsteemis.

 

Taotlusvooru eelarve sõltub hasartmängumaksu laekumistest.

 

Enne taotlemist tutvu vastava määruse ja määruse seletuskirjaga.

 

2019. aasta regionaalse kultuuritegevuse toetused:

I voor 142 875 eurot

II voor 105 790 eurot 

III vooru 83 000 eurot

IV voor 160 000 eurot

 

Toetust võivad taotleda:

Eestis registreeritud juriidiline isik;

kohaliku omavalitsuse üksus või

äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.

 

Taotlejal ei tohi taotlemise ajal olla:
 1) maksu- või maksevõlga riigi ees või see on ajatatud;
 2) pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
 3) juhul kui toetuse andja on teinud talle varasemalt toetuse tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal olla otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata;
 4) majandusaasta aruande esitamise võlga;

 5) aruande esitamise võlga ja muid täitmata kohustusi toetuse andja ees.

 

Taotleja peab olema:

suutlik tasuma omafinantseeringut ja mitteabikõlblikke kulusid.

Toetuse minimaalne ja maksimaalne osakaal 

Taotletava toetuse minimaalne summa on 500 eurot ja maksimaalne summa on 15 000 eurot taotluse kohta.

Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande koostamiseks ja/või uuendamiseks toetuse taotlemisel on minimaalne toetuse summa 150 eurot taotluse kohta.

Vaimse kultuuripärandi nimistusse sissekande koostamise ja/või uuendamise toetuse taotlused soovitame esitada I ja IV vooru, kuna kulude abikõlblikkuse periood peab mahtuma ühe eelarveaasta sisse.

 

Arvestades Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse sissekande või uuendamise töömahuka protsessi ja ajakuluga, soovitame nende tegevuste jaoks küsida toetust 1. ja 4. taotlusvoorust, et toetuse kasutusperiood jääks vahemikku 01.01.-31.12.2020

 

Toetuse maksimaalne osakaal projekti abikõlblikest kuludest on 90%. Toetuse osakaalu arvutamisel võetakse arvesse ainult abikõlblikke kulusid.

Vähemalt 10% taotluse eelarves esitatud abikõlblikest kuludest peab toetuse saaja katma oma- või kaasfinantseeringu arvelt.

 

 

Lisainfo:

Piret Koorep

telefon: 605 2026

 

Viimati uuendatud 17. nov. 2019
Regionaalse kultuuritegevuse toetamine
November 2019
ETKNRLP
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Tutvustus
Koolitusosakond
Toetusmeetmete osakond
Regionaalosakond
Vaimse kultuuripärandi osakond Dokumendiregister

Toetusmeetmed
Toetusmeetmed 
Taotlemise ABC
Aruandluse ABC
Toetuste jagamise üldpõhimõtted
Rahvakultuuri Keskuse logod

Koolitused
Vaimne kultuuripärand Kultuurikorraldus ja kultuuripoliitika Psühholoogia Jutukool Käsitöö
Koori- ja pillimuusika Rahvatants Näitekunst Muuseum Toidukultuur

Kontaktid
Rahvakultuuri Keskus  
Aadress: Leola 15a, Viljandi 71020
Kontakttelefon: +372 600 9291
E-post:


Kodulehe tegemine aara.ee

Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut, viimast eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste abil. Toetamise fookuses on ka kogukondlikkus, kultuuripärand ning regioonide- ja valdkondadevaheline koostöö. Toetuse andmise tulemusena suureneb kogu Eestis regioonide- ja/või valdkondadevaheline kultuurikoostöö, laienevad eri vanuse-, rahvuse- ja keelegruppide osalemisvõimalused ning kultuuritegevus mitmekesistub. Taotlusvoorude eelarve suurus sõltub hasartmängumaksu laekumisest riigieelarvesse ning aastas toimub neli taotlusvooru. 2020. aasta regionaalse kultuuritegevuse taotlusvoorud: I taotlusvoor 15. 01. 2020-15. 02. 2020 II taotlusvoor 15. 04. 2020-15. 05. 2020 III taotlusvoor 15. 07. 2020-15. 08. 2020 IV taotlusvoor 15. 10. 2020-15. 11. 2020 (toetust saab küsida tegevustele, mis viiakse ellu 2021. aastal) Taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi valitsemisala toetuste menetlemise infosüsteemis. Taotlusvooru eelarve sõltub hasartmängumaksu laekumistest. Enne taotlemist tutvu vastava määruse ja määruse seletuskirjaga. 2019. aasta regionaalse kultuuritegevuse toetused: I voor 142 875 eurot II voor 105 790 eurot III vooru 83 000 eurot IV voor 160 000 eurot Toetust võivad taotleda: Eestis registreeritud juriidiline isik; kohaliku omavalitsuse üksus või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja. Taotlejal ei tohi taotlemise ajal olla: 1) maksu- või maksevõlga riigi ees või see on ajatatud; 2) pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust; 3) juhul kui toetuse andja on teinud talle varasemalt toetuse tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal olla otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata; 4) majandusaasta aruande esitamise võlga; 5) aruande esitamise võlga ja muid täitmata kohustusi toetuse andja ees. Taotleja peab mahtuma ühe eelarveaasta sisse.   Arvestades Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse sissekande või uuendamise töömahuka protsessi ja ajakuluga, soovitame nende tegevuste jaoks küsida toetust 1. ja 4. taotlusvoorust, et toetuse kasutusperiood jääks vahemikku 01. 01. -31. 12. 2020   Toetuse maksimaalne osakaal projekti abikõlblikest kuludest on 90%. Toetuse osakaalu arvutamisel võetakse arvesse ainult abikõlblikke kulusid. Vähemalt 10% taotluse eelarves esitatud abikõlblikest kuludest peab toetuse saaja katma oma- või kaasfinantseeringu arvelt.     Lisainfo: Piret Koorep telefon: 605 2026 pire[no-Smpam)t. koorep@rahvakultuur.ee     Regionaalse kultuuritegevuse toetamise tingimused ja kord Määruse seletuskiri Komisjon      

Regionaalse kultuuritegevuse toetamine

Rahvakultuuri Keskus  | Leola 15a, Viljandi 71020 | Tel +372 600 9291 |