Tuve Kärner
Koostaja: Tiiu Saarist (2017)
Lühitutvustus
Kauaaegne Järva-Jaani kultuurimaja direktor Tuve Kärner on aastaid tegelenud kodukandi kultuuri ja ajaloo uurimise ja jäädvustamise ning vanatehnika kogumise ja taastamisega. Ta on korraldanud Järva-Jaanis nii filmi- ja teatripäevi kui eriilmeliste sõidukite kokkutulekuid - vanatehnika killavoore. Kolmandat põlve priitahtlikule pritsimehele on kõige hingelähedasem siiski tuletõrjealane tegevus, selle ajaloo jäädvustamine ja tutvustamine. Ta tegutseb giidina nii Järva-Jaani Tuletõrje Seltsi ja valla muuseumides kui Järvamaal laiemalt. Sõnaka arvamusavaldajana ja aktiivse tegutsejana on ta autoriteet nii vallarahva silmis kui väljaspool Järva maakonda. Tuve Kärneri tööd kohaliku kultuurielu edendamisel ja talletamisel ning tuleohutuse tagamisel on tunnustatud mitmete tiitlite ja medalitega. Siinkohal mõned näited neist:
2014 - Järvamaa Kultuuripärl
2010 - Järvamaa vapimärk
2009 - Järva-Jaani valla vapimärk
2009 - Päästeteenistuse kuldrist
2006 - Järvamaa teenetemedal
2005 - EV kodanikupäeva medal
2004 - Päästeteenistuse hõberist
2002 - EV Valgetähe IV klassi orden
2001 - Järvamaa teenetemärk
1999 - Eesti Tuletõrjeliidu teenetekuldrist
Seosed
Kultuurinähtused
Tuletõrje Järva-Jaanis