Eero Nõmm
Koostaja: Helgi Põllo (2010)
Hariduskäik
Kärdla keskkool
1 aasta mööblitisleri eriala õpingud
Teenistuskäik
Füüsilisest isikust ettevõtja
Eesti Vabariigi sõjaväeteenistus
Seosed
Kultuurinähtused
Rõhtude valmistamine ja kandmine Hiiumaal