Elga Nõmm
Koostaja: Helgi Põllo
Hariduskäik
Kergetööstustehnikum õmblustoodete tehnoloog
Kutsekool nr 4-õmbleja
Lauka 8-klassiline kool
Teenistuskäik
Füüsilisest isikust ettevõtja
väikeettevõte "Kerl" õmbleja
"Hiiu Kalur" õmbleja
Seosed
Kultuurinähtused
Traditsiooniliste Hiiumaa pitside heegeldamine