Maie Roos
Koostaja: Urve Selberg (2017)
Sünniaasta
1933
Sünnikoht
Vahtriku talu, Massumetsa küla, Saulepi vald
Hariduskäik
1941-1948 Varbla 7-klassiline kool
1948-1952 Lihula Keskkool
Teenistuskäik
1952-1953 töötas Lihula keskkoolis botaanika- ja saksa keele õpetaja ja raamatukogu juhatajana;
1958-1982 Lihula sovhoosis majandusjuhataja, raamatupidaja, kaadrite inspektori ja pearaamatupidaja asetäitjana;
1983-2012 Lihula sovhoosi katlamajas kõrgsurvekatla masinistina
Lühitutvustus
1970ndatel aastatel loodi Lihulasse rahvakunstimeistrite koondise UKU osakond. Maie valmistas kümmekond aastat töö kõrvalt UKU-le käsitööesemeid, muu hulgas roosis ka kindaid. Rahvariideseelikuid hakkas Maie tikkima 1990ndatel aastatel, tekke käesoleval sajandil. Maie on tikkinud rahvatantsuansamblile Sõleke mitu seelikut.

2016. aasta Lihula Lillkirja Festivalil oli Lihula mõisas avatud Maie Roosi isikunäitus „Maie Roos ja roositud tekid", kus lisaks imelistele tekkidele sai näha ka muud autoriloomingut: tikitud vööd, kotid, albumikaaned, lahttaskud, kindad, padjad, aga ka pleedid.

Maie Roos, kes on ühtlasi ka Läänemaa Kultuurikapitali esimese elutööpreemia saaja, pälvis 2016.aastal ka Lihula aukodaniku tiitli väljapaistvate teenete eest Lihula piirkonna rahvakultuuri pärandi hoidmise ja loomise ning Lihula lilltikandi uurimise, tutvustamise ja arendamise eest.
Kontakt
Nimi
Lihula Lilltikandi Selts
Maakond
Lääne maakond
Linn / vald
Lihula
Postiaadress
Linnuse tee 1
Kodulehekülg
E-post
Seosed
Asutus/ühendus
Lihula Lillkirja Festival
Lihula Lilltikandi Selts
Kultuurinähtused
Lihula lilltikand