Arnold Hiis (1932-2010)
Koostaja: Helgi Põllo (2010)
Seosed
Kultuurinähtused
Puukujude valmistamine Hiiumaal