Kunigunde Roosi
Koostaja: Tiiu Toom (2015)
Sünniaasta
1927
Hariduskäik
Tallinna Merekalandustehnikumi Pärnu püügitehnika osakond, eriala püügitehnik, lõpetas 25.09.1949. aastal.
Teenistuskäik
1949-1964 - Narva Kalakombinaat, püügi töökoda, võrkude kuduja ja parandaja, meister, rannas kala vastuvõtja, hiljem steriliseerija
1964-1982 - Lenholodflot, kala vastuvõtja, taaralao juhataja
Lühitutvustus
Kuni tehnikumi minekuni 1945. aastal elas Kunigunde Roosi, neiupõlvenimega Rausk, Pärnumaal Kilingi-Nõmmel. Sindis oli Eesti ajal kalanduskool, mis nõukogude ajal tehnikumiks muudeti. Kalakasvatuse õpetaja, kes oli Kunigunde isaga samast külast pärit, soovitas tal tehnikumi kalandust õppima minna. Tallinna Merekalandustehnikumi Pärnu püügitehnika osakonna püügitehnikuna lõpetamise järel suunati ta Tallinna kalapüügivahendeid tootvasse tehasesse, kuid korterit oli vaja ühele Venemaalt tulnud ülemusele. Seetõttu suunas kalandusministeerium ta hoopis Narva-Jõesuus asunud Narva kalakombinaati, kus toimus nii kala püük kui töötlemine. Kunigunde töötas kombinaadis 1964. aastani, alguses võrkude kuduja ja parandajana, hiljem meistrina, kui röstsilmu hakati konserveerima, siis steriliseerijana. Seejärel töötas ta Narva-Jõesuus avatud Lenholodfloti filiaalis, alguses kala vastuvõtjana ja hiljem taaralao juhatajana kuni pensionile jäämiseni 1982. aastal. Lenholodfloti filiaali taaralaos valmistati laevadele kalakaste ja komplekteeriti muud pakkematerjali. Transportlaevadele saadeti purke vürtsikala jaoks. 
Kontakt
Maakond
Ida-Viru maakond
Seosed
Isik
Arvi Ukleika (1953-2018)
Kultuurinähtused
Silmutoitude tegemine Narva-Jõesuus