Aime Edasi
Koostaja: Mirje Sims (2016)
Sünniaasta
1938
Sünnikoht
Tallinn
Lühitutvustus
Aime Edasi on olnud Haapsalu Käsitööseltsi juhatuse kauaaegne liige ja esinaine, traditsioonilise Läänemaa käsitöö alalhoidja. Aime on olnud õpetaja väga suurele hulgale Haapsalu sallide ja rättide kudujatele, peamiselt just neile, kes viimastel aegadel on sellesse kaunisse käsitööliiki armunud. Aime suurepärast õpetamisoskust kinnitavad raamatud „Haapsalu sall" (2009) ja „Haapsalu rätt" (2011), mille üheks autoriks ta on.
 

Aime on olnud Haapsalu Kutsehariduskeskuse käsitööeriala kudumisõpetaja. Ta on saanud oma oskuseid jagada ka Tallinna Rahvaülikoolis. Ta on Haapsalu Käsitööseltsi aktiivne liige ja viib läbi meistriklasse Haapsalu Pitsikeskuses. Teadmiste ja oskuste jagamise eest sai Aime Edasi 2006. aastal Pärandihoidja austava tiitli.

Kontakt
Nimi
Haapsalu Käsitööselts
Maakond
Lääne maakond
Linn / vald
Haapsalu
Postiaadress
Karja 25, 90502 Haapsalu
Kodulehekülg
E-post
Seosed
Isik
Aasa Jõelaid
Linda Ziina Elgas
Saima Tee
Silvi Saarlo (1931–2017)
Asutus/ühendus
Haapsalu Käsitööselts
Kultuurinähtused
Haapsalu sallide ja rättide kudumine