Heino Tartes
Koostaja: Kati Taal (2010)
Seosed
Isik
Tarmo Noormaa
Paik
Vana-Võromaa
Kultuurinähtused
Teppo tüüpi lõõtspilli valmistamine ja mängimine