Käsivankrite valmistamine ja kasutamine Hiiumaal
Koostaja: Helgi Põllo (2010)
Nimetus kohalikus keeles, murdes või slängis

vähevankri tegu

Valdkonnad
KÄSITÖÖ
KÄSITÖÖ > Transpordivahendite ehitamine ja parandamine
KÄSITÖÖ > Töövahendite valmistamine ja parandamine
Maakond
Hiiu maakond
Kirjeldus
Kirjeldus
Vähevankrit ehk järelveetavat neljarattalist käsivankrit on hea kasutada õuevedudeks. Kõik, kellel pole hobust või traktorit, peavad vähevankrit asendamatuks abimeheks.
Põlishiidlaste jaoks on vähevanker omamoodi sümbol, mis räägib hiiu meeste heast puutööoskusest ja hiiu naiste toimetulemisest isegi siis, kui hobust ja meest polnud silmapiiril. Nüüd on see pigem suvehiidlaste ja vanavarahuviliste ihalusobjekt. Tänapäeval käivad hiidlased vähevankriga laulupeorongkäigus või peavad selle ümber aiapidu. Hoolimata austavast suhtumisest, ongi vähevankrist kujunemas pigem aiadekoratsioon. Suve läbi õues lilli hoides on nad ilmastiku meelevallas ja seega hävimisohus. Vähevankrit võib näha ka mitmes kohalikus muuseumis, nii näituseeksponaadi kui aktiivselt kasutatava veo- ning lõbustusvahendina.
 
Aastate eest arvati, et suure vankri oskab iga mees Hiiumaal valmis teha, mis siis veel vähevankrist rääkida. Tõsi, kui puutööga saadi igas peres hakkama, läks vankri rautamiseks ikka vahel ka oskajama sepa abi tarvis. Praeguseks on kujunenud olukord, kus vähevankri valmistamine on vaid vähestele jõukohane. Kas on töö liiga mahukas ja mitmesuguseid oskusi nõudev või ei ole tellijate surve vajaduse või ostuvõimaluse näol piisavalt suur?
 
Saarel on siiski pidevalt paar meest, kes vankritegemise mõne aasta tagant uuesti päevakorda võtavad. Aastal 2009 valmis saarel teadaolevalt 2 sellist vankrit ja needki tellimise peale. Seejärel on vankreidteadaolevalt vaölmistanud mitu meest selleks korraldatud kursustel. 
Ajalooline taust

Vähevankri kasutuselevõttu Hiiumaal seostatakse Hiiu-Kärdla kalevivabriku tegutsemisajaga (1829-1941). Tõepoolest, see 1829. aastal rajatud suurettevõte tõi endaga kaasa mitmeid uuendusi (väikemajad töölistele, katuseaknad jms), millede hulgas võis olla ka Kesk-Euroopas üldisemalt levinud käsivanker. Hiiumaal vähevankriks kutsutud veovahendit on kasutatud esmalt lastevedamise vankrina, seejärel oli ta oluliseks abivahendiks Kärdla väikestes aedades. Vähevankri kasutusalaks ei jäänud siiski vaid üks piirkond, see levis praktiliselt üle kogu saare. 20. sajandi alguses oli tegijaidki igas piirkonnas, sest selle valmistamiseks vajaminevad oskused olid samad, mis suure vankri tegemiseks. 1970.-80. aastatel oli vähevankri valmistajaid vaid 3-4, ka vankrite eriilmelisus, kergus ja graatsia hakkasid ostu-müügitehingute varjus taanduma.

Seosed
Asutus/ühendus
Soera Talumuuseum (aastast 2016 Palade Loodushariduskeskuse osa)
Jätkusuutlikkus
Nähtuse, oskuse, teadmise edasiandmine ja
-kandumine
Vankritegemise oskust saab hoida puu- ja metallitööoskuse säilitamise abil. Kuna kodus on selliste tööde tegemise võimalused vähenenud, võib vaid loota koolide heale õpetamisoskusele ning tarkadele ning innustunud õpetajatele. Huvi äratamiseks sobivad ka käsitöölaadad ning erinevaid vajaminevaid oskusi tutvustavad töötoad. Vankrite tegemise põhieelduseks on ennekõike vajadus. Seni on see õnneks veel püsinud.
Võimalikud ohud
  • Kaubandus pakub odavaid ja kergeid aiatöökärusid ja vähevankri kasutamine seetõttu väheneb
  • Vankrimeistrid ei saa töö eest väärilist tasu ja lõpetavad tegemise
  • Vähevankreid pole saada või on erakordselt kallid
Jätkusuutlikkuse toetamiseks astutud sammud
  • Projekt vähevankri tegemiseks Soera muuseumi tarvis (2009, valmistaja Juha Teller)
  • Projekt vähevankrite valmistamiseks( 2014, juhendaja Ain Jepišov)
  • Vähevankrite näitused, tutvustused Hiiumaa Muuseumis
  • Vähevankrijutud ja esitlemised Soera ning Mihkli muuseumis
Lisainfo
Galerii
Juha Teller vähevankrit vedamas
Vähevankri meister Juha Teller oma uue vankriga 2009.
Foto Õie Laksbergi kogust
Hiiu naine vähevankriga
Igapäevane töö talus on sageli seotud vähevankri kasutamisega
Käina vald Nõmmeküla
Foto Helgi Põllo 2010
Tuliuued vähevankrid
Foto Õie Laksbergi fotokogust
2009
Uus vähevanker
Foto Õie Laksbergi kogust
2009
Kastita vähevanker
Foto Õie Laksbergi kogust
2009
Ratta tegemine
Foto Õie Laksbergi kogust
2009 
Kodarate paigadamine
Juha Teller oma kodutöökojas 2009
Foto Õie Laksbergi kogust
2009
Ratta vitsutamine
Foto Õie Laksbergi kogust
2009
Internetiallikad