Seto Kuningriigi päev
Koostaja: Maarja Sarv, Õie Sarv (2014)
Nimetus kohalikus keeles, murdes või slängis
Seto Kuningriigi päiv
Valdkonnad
AJAVIITELISED JA MÄNGULISED TEGEVUSED
AJAVIITELISED JA MÄNGULISED TEGEVUSED > Esinemine ja etendamine
TOIT JA TOITUMINE > Joogi valmistamine ja säilitamine
KEEL JA POEETILINE FOLKLOOR
KOMBESTIK JA USUND
KÄSITÖÖ
KEEL JA POEETILINE FOLKLOOR > Laulmine ja laululoomine
AJAVIITELISED JA MÄNGULISED TEGEVUSED > Musitseerimine
KÄSITÖÖ > Rõivaste ja tekstiilide kaunistamine
KOMBESTIK JA USUND > Sotsiaalse rühmaga seotud teadmised ja tegevused
AJAVIITELISED JA MÄNGULISED TEGEVUSED > Tantsimine
KÄSITÖÖ > Tekstiilide valmistamine, parandamine ja töötlemine
TOIT JA TOITUMINE > Toidu valmistamine ja säilitamine
TOIT JA TOITUMINE
Kirjeldus
Kirjeldus

Seto Kuningriigi päev on setode iga-aastane kogukondlik pidustus, mis väärtustab kohalikke kultuuritraditsioone ja nende kandjaid. Augustikuu alguses kogunevad setod ühiseks, kirmast meenutavaks peoks, mille raames kuulutavad nad üheks päevaks välja oma kuningriigi ning valivad uueks aastaks juhi ülembsootska. Setodele pakub see päev üht võimalust aastas näidata välismaailmale end ühtse rahvana ja kogukonnasiseselt esitleda üksteisele oma oskusi. Seto Kuningriik on enda ja oma kultuurilise võimekuse näitamise koht. See on ka oluline kohtumispaik, kus lähemal ja kaugemal elavad sugulased ning tuttavad kokku saavad. Kuningriigi päevad hoiavad ja jäädvustavad seto kultuuri, pakkudes põnevaid elamusi ka kuningriiki külastavatele turistidele.

 

Traditsioonilise kultuuriga tihedalt seotud kuningriigi päevade tähtsus peitub eelkõige võistlustes, mis oma vormilt on esinemised. Üles saavad astuda kõik soovijad, kes end väljakuulutatud teemadel pädevana tunnevad. Võistlused, milleks valmistutakse üsna põhjalikult, annavad võimaluse oma oskused valitud valdkonnas paremale tasemele viia, samas ka end teistega võrrelda. Kõige enam panevad end proovile ehk sõnolisõ' (eeslauljad), kes vahetult enne lauluvõistlust saavad teada teema, mille raames tuleb laulda. Kultuuri hoidmise ja kestmise mõttes on oluline traditsioonilistel seto pillidel seto tantsumuusika mängimine. Kuningriigi päevadel võisteldakse ka parima traditsioonilise seto joogi ja toidu väljaselgitamises. Peamised võistlused on olnud järgnevad: sõnolinõ, pillimees (karmoška-, lõõtspilli-, akordioni-, viiuli- ja kandlemängija), karguse kargaja (naised ja neiud), kasatski kargaja (mehed), toiduvalmistamine (sõir, leib, pirukad) ja joogivalmistamine (õlu, liköör, hansa).

 

Sisuliselt võib Seto Kuningriigi päeva tähtsaimaks osaks pidada aga uue ülembsootska kui seto rahva esindaja valimist. Sellega deklareeritakse setode kui rahva elujõulisust ja tõsiseltvõetavust, mida rõhutatakse ka sõjaväeparaadi korraldamisega. Kultuuriuurijate, aga ka setode endi seisukohalt, on Seto Kuningriik koht, kus saab teatava ülevaate seto (avalikkusele suunatud) kultuuri hetkeseisust.


Seto Kuningriik kui väga positiivse mainega üritus on arenenud üsna omasoodu, sest igal aastal on korraldajaks erinev omavalitsus igal neist on oma visioon, mida ellu viiakse. Teatud nõudmised seab ka asukoht, mis aastati vaheldub. Nii püsib Seto Kuningriigi päev alati muutumises ja uudsena.

Ajalooline taust

Seto Kuningriigi päevi on peetud alates 1994. aastast. Nende alge ei ole otseselt pärimuslik, kuid sisuliselt püüeldakse eheda seto kultuuri edendamise ja elushoidmise poole. Kuningriigi päevade algatamine põhineb isiklikul reisikogemusel: idee ja nimetus võeti üle sarnaselt metsasoomlaste (Soomest Norra rännanute) iga-aastaselt ürituselt.


Algselt oli kuningriigi päev tunduvalt väiksem ja kogukonnakesksem. Nüüdseks on see paisunud suureks mitme tuhande külastajaga festivalilaadseks ürituseks, kus võib terve päeva veeta ka näiteks kaubalettide ääres lava lähedusse esinejateni jõudmata, sest helivõimendus on võrreldav suurte muusikaürituste omaga. Seto Kuningriigi päevadel osaleb alati kirev seltskond, kelle hulgas on nii aktiivseid seto traditsioonilise kultuuri viljelejaid, Setomaalt pärit inimesi ja kohalikke kui ka turiste, kes lihtsalt naudivad suvist melu ja etteasteid. 

 

Seto Kuningriigi päev on läbi aastate mitmeti muutunud. Oluline on mõista, et suur osa nendest vanadest kogenud seto kultuuri tundjatest, keda võisime näha 1990. aastatel, on tänaseks meie seast lahkunud või ei luba kõrge vanus ja tervislik seisund neil rahvaüritustest osa võtta. Seega kaob iga aastaga teatud hulk teadmisi ja oskusi, mis on varem seto kultuuriüritustel tooni andnud ja teistele eeskujuks olnud.

 

Alates 2002. aastast on Seto Kuningriigi päeva eel korraldatud laste ja noorte päeva, mille kandev idee on õppimine, õpetamine ja kultuuriline järjepidevus. Sel päeval valitakse noorte hulgast noorsootska, kelle ülesandeks on järgneva aasta vältel aidata ülemsootskat noorte ja lastega seonduvate tegemiste ja problemaatika osas ning samas õppida ülemsootska kõrval asjaajamist.

 

Tagamaks Seto Kuningriigi päeva ladusat kulgemist ja võistluste sisu ohjamist, kohandatakse reegleid mingil määral igal aastal. Iga korraldaja püüab toimuvat oma tarkuste põhjal setopärasena hoida, samas ei soovita kaotada ürituse meelelahutuslikku olemust, mis publiku kohale toob.
Seosed
Teadmine, nähtus, oskus
Seto keel
Seto naiste käsitöö
Seto toidukultuur
Seto Leelopäev
Seto kandlemäng
Seto kirmas
Seto leelo
Seto rahvarõivaste kandmine
Tantsimine Setomaal
Seto leelo. Seto polyphonic singing tradition
Jätkusuutlikkus
Nähtuse, oskuse, teadmise edasiandmine ja
-kandumine

Seto Kuningriigi päev toetab seto kultuuri säilimist mitmel moel. Eelkõige on see põhjus ja võimalus panna selga seto riided, saada omavahel kokku, kõneleda seto keeles ja olenevalt inimese soovidest, oskustest ja võimetest, kas koos laulda, tantsida või panustada toidukultuuri. Lisaks on sel päeval äärmiselt oluline roll seto kultuuri (hetkeseisu) jäädvustamises. Ühelt poolt seisneb see võimaluses kord aastas näha, mida teised teevad ja oskavad, kuhu nad on arenenud. Teisalt aga kogutakse sel päeval väga palju infot seto laulude, tantsude, pillimuusika, käsitöö, keele ja muu kohta. 

 

Teadlik õpetamine ning õppimine on aktuaalsed kuningriigi päevale eelneval laste ja noorte päeval, kus on võimalik seto kultuuri paremini tundma õppida ja praktiseerida. Noorsootska valimise eesmärk on olnud noorte tähtsustamine seto kultuuris, neile kaasa rääkimise võimaluse andmine. Igasuguse traditsioonilise kultuuri elujõulisus põhinebki just põlvkondade koos tegutsemisel ja iseeneslikul, nähtamatul õppimisel, mis võimaldab kultuuritraditsioonidel kujuneda igapäevaelu loomulikuks osaks. Auhinnatud lauljad, pillimängijad, käsitöölised, toiduvalmistajad, aga ka sootskad jäävad paljudeks aastateks kogukonnasiseselt eeskujuks.
Võimalikud ohud
Võib täheldada paari olulisemat arengut, mis võivad ohustada Seto Kuningriiki traditsioonilise kultuuri viljelemispaigana. Üks neist on ürituse liialt suureks ja kommertslikuks paisumine. Seda saab vältida hea korralduse ja planeerimisega, oskusliku kava koostamise, asukoha tsoneerimise ja tegevuste suunamisega, samuti kauplemistingimuste kindlaksmääramisega. Teine oht on traditsioonilise kultuuri vähesus või selle kadumine muu melu sisse. Isegi kui omakultuuri või selle kandjaid on vähe, tuleks osata neid oskuslikult esile tõsta, lasta neil esiplaanile tõusta. Iseeneslikult tekkiv laul, tants või pillimäng on kõige ehedam eneseväljendus, mis tõmbab teisi, samuti lapsi, loomulikult kaasa.
Lisainfo
Galerii
Kogunemine Lauluema mälestusmärgi juurde esimesel kuningriigi päeval 1994. aastal Obinitsas
Foto: Ain Sarv.
Laulmine esimesel Seto Kuningriigi päeval
Foto: Ain Sarv, 1994.
Neiud tantsimas XIV Seto Kuningriigi päeval Meremäel
Foto: Merlin Lõiv, 2007.
Kogunemine XVII Seto Kuningriigi latsi päivale Luhamaal
Foto: Merlin Lõiv, 2010.
Rahvarõivaste tutvustamine XVII Seto Kuningriigi latsi päival Luhamaal
Foto: Merlin Lõiv, 2010.
Teised materjalid
Pikem ülevaade Seto Kuningriigi päevast.
Tekst: Maarja ja Õie Sarv, 2013.
Bibliograafia
Hagu, Paul 1999. Kuis s´oo Seto Kuningriigi mõtõh liikuma naas´. – Sirje Siruli (toim). Seto kodu lugu. Tõravere: Eesti Vabaharidusliidu Kirjastus, 38-40.
Internetiallikad
Seto Kuningriik - Ülevaade Seto Kuningriigi päevadest (I - XI).

Seto Kuningriik - Ülevaade Seto Kuningriigi päevadest (I - tänaseni).

Galerii: Seto Kuningriik - Luhamaal peetud XVI Seto Kuningriigi päeva pildigalerii. Foto: www.vorumaa24.ee.

Obinitsas peeti Seto Kuningriigi päeva - XVIII Seto Kuningriigi päeva pildigalerii. Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht.

XVIII Seto Kuningriigi päev Obinitsas - Karguse võistlus 2011. aasta kuningriigi päeval, tantsuks mängib Nikolai Kõiv. Video: Sisyfos Kivi.

Setud elasid täna jälle oma kuningriigis - Ülevaade XVIII Seto Kuningriigi päevast Obinitsas. Tekst ja video: Igor Taro, ERR, 6. august 2011.

XVII Seto Kuningriigi päev Mikitamäel - Foto ja video: Andres Ots ja Rene Mitt, 2010.

XVIII Seto Kuningriigi päev Obinitsas - Hümni laulmine Seto Kuningriigi päeval. Video: Vaiko Tigane, 2011.

XIX Seto Kuningriigi päev Värskas - Seto laulu improviseerimise (sõnolisõ) võistlus 2012. aasta kuningriigi päeval, Õie Sarv ja Pööni külä laulunaase’. Video: Jaak Vackermann.

XIX Seto Kuningriigi päev Värskas - Karguse võistlus 2012. aasta kuningriigi päeval, tantsuks mängib Nikolai Kõiv. Video: Jaak Vackermann.