Puukujude valmistamine Hiiumaal
Koostaja: Helgi Põllo (2010)
Valdkonnad
AJAVIITELISED JA MÄNGULISED TEGEVUSED
KÄSITÖÖ > Iluasjade valmistamine ja parandamine
AJAVIITELISED JA MÄNGULISED TEGEVUSED > Kunstiline eneseväljendamine
KÄSITÖÖ
KÄSITÖÖ > Puidu töötlemine
Maakond
Hiiu maakond
Kirjeldus
Kirjeldus

Puukujude käsitsi voolijaid-nikerdajaid on Hiiumaal ikka eriliste oskustega inimesteks peetud, kuid kuna tegemist on nö koduse rahvapärase kunstilise eneseväljendusega, teatakse neist üldjuhul vähe. Sellised inimesed kannavad endas vanade hiidlaste tarkust looduse loomingut märgata ja ära kasutada. Nii valiti varem uut puust tarbeasja tehes paljud selle osad puude kõverusi või kasvuerisusi arvestades. Ka tänapäeval voolitakse okstest või mereuhutud puidust kujusid, kus uus luuakse looduse poolt etteantut veidi järele aidates ja nii ei pruugi need kujud tegelikele lindudele-loomadele või muudele olenditele kuigi täpselt sarnaneda.


Lisaks sellele tehakse ka päris realistlikke, detailse viimistlusega figuure, mis kujutavad teada-tuntud loomi eri situatsioonides (hobune seismas, jooksmas, vankrit või saani vedamas; koer istumas, jänes muna hoidmas jne). Kolmandaks tüübiks on lihtsa ja vähese töötlusega puukujud, mida kasutatakse ennekõike mänguasjadena. Need mänguloomad ei ole alati lõpuni ühest puust voolitud, vaid mitmete juurdepandud detailidega (jalad, sarved jms). Kujusid kasutatakse lisaks mängimisele veel kodude kaunistamiseks või mälestusesemetena. Mõnikord arvatakse, et need toovad õnne (majavaimud ning tootemid). Osad neist tuuakse välja riiulile või lauale ainult teatud kindlate pühade ajal: näiteks lihavõttejänesed munadepühaks ja jõuluvana hobused-põdrad aastavahetuse paiku. Viimasel ajal on lisandunud laad, kus puidu poolt etteantud kuju või kasvurõngaste muster annab tegile ideid omapoolseteks lisandusteks ja nii tekivad plaadid, raamid või esemed, milles mõni figuur, loom või olend oma koha leidnud.


Kuigi selline kujude voolimine on üheks loovuse väljenduseks ja see on tegijaile peamiselt harrastuseks, müüvad puutöömehed neid aeg-ajalt kohalikes käsitööpoodides, et väikest lisa teenida. Enamasti aga kingitakse kujusid tuttavatele tähtpäevade puhul. Huvi erilise rahvakunsti vastu on tõusmas ja ostjateks ning tellijateks on lisaks naabritele ja lähedastele ennekõike suvehiidlased, välismaalased või ka kollektsionäärid.

Ajalooline taust

Hiidlased olid veel sajand-paar tagasi üle Eestimaa tunnustatud puutöötegijad ning neid teati ennekõike heade ehitajate, mitmesuguste puust nõude, töö-ja tarberiistade valmistajatena. Hea puutööoskuse väljenduseks on olnud ka puust loomade, lindude ning inimfiguuride voolimine. Lihtsate loomi markeerivate puupulkadest kujudega alustasid karjalapsed varases nooruses või tegid neile mänguasju ning lihtsaid loomakujusid vanemad, sugulased, sõbrad. Koorega kaetud puupulki ilmestati lihtsate mustritega. Selline voolimine oli üldlevinud. Mänguasjade kõrval valmistati aga ka kunstiliselt kauneid ning parema viimistlusega esemeid. Selliste puukujude valmistamine on olnud üks hiidlaste kunstilise eneseväljendamise viise.


Eriti kuulus oma kujude ja nikerduste poolest oli Hanikatsi laiul elanud kurttumm Priidik Hanikat (1884-1965). Puust sõjamehi ja loomi nikerdas Aleksander Kaskor (1886-1948) Kerema külast. Tema oli neid mõnikord turulgi müünud. Vehkivate mõõkadega sõjamees on olnud mitmel pool Hiiumaal kasutusel tuulelipu osana. Erinevatest Hiiumaa küladest on teada mehi, kes voolisid koeri-kasse (näiteks Aleksander Koppelmaa Pühalepa v), linde või sõjamehi, kuid paljud kujud ise on ajaga kaduma saanud. Nõukogude perioodil tegi eri materjalist hobuseid Kärdlas Alice Aaslepp, kuid tavaliselt on puunikerdus olnud meeste harrastuseks.


Puufiguure kingiti lastele, lapselastele, aga ka naabritele ja tuttavatele. Peamiselt oligi tegemist mälestusesemetega, mis seisid kapi või riiuli peal. Osa aga, konstruktsioonilt vastupidavamad ning väiksema töötlusega, kuid siiski üsna realistlikud, olid mõeldud lastele igapäevaseks mängimiseks.

Seosed
Isik
Arnold Hiis (1932-2010)
Erich Tõnismaa (1924-2018)
Urmas Liit
Jätkusuutlikkus
Nähtuse, oskuse, teadmise edasiandmine ja
-kandumine
Kuna puukujude voolimise puhul on tegemist loomingulise eneseväljendusega, on seda üsna raske õpetada. Õpetada võib küll teatud oskusi nagu puidu tundmine ja töötlemine, materjalide ja tööriistade kasutamine oskus jms, kuid loomingulisus on ikkagi kaasasündinud anne. Kindlasti on abi oskaja inimesega looduses viibimisest, et paremini ümbritsevat märgata. Poiste käsitööõpetajad on mõnes Hiiumaa koolis (näit. Kärdla Põhikool, Lauka Põhikool jt) pööranud tundides suuremat tähelepanu looduskõvera puu kasutamisele käsitöös.
 
Järjepidevust soodustab kindlasti ka müügikohtade huvi selliste toodete vastu ja tegijate valmisolek oma tegevusest rääkida ja tööprotsessi tutvustada. Puunikerdajad on esinenud suvesündmustel (laadad, muuseumiüritused, külaseltsi näitused jms), kus nad oma loomingut tutvustades on rääkinud ka kujude valmistamise üksikasjadest. Tänapäeval on kasvanud ostjate huvi ehtsa ja haruldase käsitöö vastu. Paljud otsivad endale suvekoju vanapäraseid puust loomi või ka nö majavaime. Lisaks sellele on kollektsionääre, kes tunnevad huvi konkreetsete loomakujude vastu.
Võimalikud ohud
  • Käelise tegevuse osa meie igapäevaelus väheneb kiiresti.
  • Koolis ja kodus ei tegelda puunikerduse kui nö ebaolulise oskusega
  • Hinnatakse ainult tunnustatud kunstnike tööd.
  • Käsitööd kui aeganõudvat tööd ei suudeta masinatööst eristada. Inimesed, kes ise selle tööga kokku pole puutunud, ei oska seda väärtustada.
  • Vabrikutoodang näib uhkem, värvilisem ja  odavam.
Jätkusuutlikkuse toetamiseks astutud sammud
  • Töövõtete ja valminud kujude tutvustamine näitustel, töötubades.
  • Kooliõpetajatele ja õpilastele antud teema tutvustamine
  • Kohtumiste korraldamine tegijatega.
Lisainfo
Galerii
Naise figuur
Selle kuju valmistas kurttumm puunikerdaja Priidik Hanikat Hanikatsi laiult arvatavalt 20. sajandi alguses. (Hiiumaa Muuseumi kogu)
Foto Urmas Liit2010
Hobused regede ja vankriga
E. Tõnismaa poolt valmistatud hobusekujud.
Foto H. Põllo jaanuar 2009
Hobune reega
Erich Tõnismaa poolt 2009-2010 aasta vahetusel käsitööna valminud ree ette rakendatud hobuse kuju
Foto H. Põllo  2010
Mänguhobused
Arnold Hiisi poolt 2009. aastal valmistatud mänguhobused
Foto H. Põllo 2009
Looduskõverast puust linnud
Valmistanud Erich Tõnismaa 2010
Foto H. Põllo 2010
Lihavõttejänes
Valmistanud Erich Tõnismaa 2010
Foto H. Põllo 2010
Hüljes
Autor Erich Tõnismaa 2010
Foto Helgi Põllo 2010
Rändauhind. Käsi
Mõeldud Hiiumaa koolipoiste tunnustamiseks käsitöös.
Autor Urmas Liit
Foto Urmas Liit 2008
Majavaim
Majavaim on kui hea õnne tooja.
Autor Urmas Liit
Foto Urmas Liit 2009
Õunapuuoksast kaitsevaim
Nii saab anda uue elu mahavõetud õunapuu oksale. Teostus Urmas Liit
Foto Urmas Liit 2010
Videod
video Eeva-Kirke Aarma 2008
Bibliograafia
Kirme, Kaalu. Hiiu meeste kunstipärane käsitöö.-Hiiumaa.Loodus. Aeg. Inimene. 2015

Mäeumbaed, Volli 1967. Hanikatsil vanavara kogumas. - Nõukogude Hiiumaa. nr 110-111

Piiri, Reet 1989. Eesti mänguasjad.

Õnnepalu, Tõnu 2009. Paradiis.