Tinast noatuppede valamine ja kaunistamine
Koostaja: Helgi Põllo (2010)
Valdkonnad
KÄSITÖÖ
KÄSITÖÖ > Metalli töötlemine
Maakond
Hiiu maakond
Kirjeldus
Kirjeldus
Hiiumaa naiste rahvariiete juurde kuulub ka tinast tupega pussnuga. Sellise tupe tegemine on keeruline töö, sest need valatakse ikka veel vanaaegsel moel puust vormidesse. Tupe vormid ehk tupevalemid tehakse kõigepealt valmis ja siis on võimalik ühe vormiga saada u 15 noatuppe. Seejärel tuleb valmistada uus vorm. Noatuppedel on oma traditsioonilised ornamendid, mille põliselementideks on poolkaared, ristid ja ringid.
 
Noatuppesid ja nuge valmistab saarel vaid üks tegija, kes on selle oskuse omandanud nii esemeid kui arhiivimaterjale ja mälestusi uurides. Noatupe valamist on lähikümnenditel toimunud välishiidlaste juures Kanadas, kuid mitte Hiiumaal. Soov ja teadmine selle eseme vajalikkusest püsis aga muutumatult elus, kuni kasvas meister.
Ajalooline taust
Noa ja muude vöömanuste kandmine naisteriietuse juures ei ole Põhjamaades midagi haruldast. Eestis on mõne sajandi eest mitmel pool veel nuga naiseriietuse juurde kuulunud. Tinatuppedest lauldakse lauludes, kuid tegelikkuses ei ole teada, mis ajast ja kust selline inglisetinast tupetüüp, mis hiiu riiete juurde kuulub, õigupoolest pärineb. Vanimad teadaolevad dateeritud eksemplarid on kõik 19. sajandi algaastatest. See muidugi ei välista nende varasemat olemasolu. Hiiumaal seostatkse tinatuppede laiemat kasutuselevõttu hukkunud laevadelt saadava tinaga, mida eluga riskides  laevavrakkidest hankimas käidi. Noatuped valati puuvormides ehk tupevalemites. Paar neist on Eesti Rahva Muuseumis säilinud. Tinatupes kanti üleni metallist valmistatud või luust peaga naistenuga.
Jätkusuutlikkus
Nähtuse, oskuse, teadmise edasiandmine ja
-kandumine
Oskuse edasiandmine on toimunud mäluasutuste abiga. Nüüdseks on see taas muutunud elavaks.
Võimalikud ohud
  • Kui meister lõpetab noatuppede ja nugade tegemise, siis uusi oskajaid pole
  • Toodang on ostjaile liiga kallis
Jätkusuutlikkuse toetamiseks astutud sammud
  • Toetavad ja propageerivad ettevõtmised Hiiumaa muuseumis
  • Rahvariidealaste teadmiste suurendamine õppepäevade ja trükiste abil
Lisainfo
Galerii
Tinast valatud noatupp
Foto Helgi Põllo 2010
Tinast noatupp hiiupärases küübis
Foto Helgi Põllo 2010
Noatupe tagumine kinnitusrihma aasadega külg
Foto Helgi Põllo 2010
Tinast naistenoa tupp muuseumis
Hiiu naise rahvariiete juurde  kuuluv noatupp Hiiumaa muuseumis (19. sajand)
Foto Helgi Põllo 2009
Bibliograafia
Hiiumaa Muuseumi näitus "Rõhud" 2010. Voldik. Tekst Helgi Põllo.