Töövahendite valmistamine ja parandamine
Teadmised
nähtused
oskused