Paide kesklinn
Koostaja: Tiiu Saarist (2018)
Pärimuslikud nimetused
Wittenstein, Weissenstein (linnuse ja linna algsed nimekujud), Paede, Paide.
Eestikeelset nime on seostatud sõnaga paas - lubjakivi.
Kirjeldus
Kirjeldus
Paide linna keskväljak on vanemaid ja suuremaid keskajast säilinud väljakuid Eestis. Asudes kiriku ja raekoja vahelisel alal, on see koos lipuväljakuga saanud keskseks ürituste korraldamise kohaks. Seal on toimunud suuremad tähtpäevaüritused (advent, uusaasta vastuvõtt, lastekaitsepäev jne), rahvakogunemised, laadad, spordivõistlused, peetud ka osa iga-aastastest laulu-ja tantsupidudest. Kui tavalaadad on Paide Muusika- ja Teatrimaja (PA MT) parkla piirkonnas, siis jüripäeva laat ja jõulukroon on alati olnud keskväljakul. Lisaks on keskväljak kasutuses nii arvamusfestivalil toitlustus-müügikohana kui ruumieksperimendi ajal nii kauplemise, vaba aja veetmise kui kontserdi kohana. Ka Eesti Vabariigi manifesti loetakse gümnaasiumi õpilaste poolt alati EV aastapäeva aegu just keskväljakul, kus seda ka 1918. a ette loeti.

Linna süda on oluline igale paidelasele. Linna sünnipäevale eelneval tööpäeval moodustatakse ümber keskväljaku haljasala südamekett. See tähendab, et lasteaedade vanematest rühmadest alates kõik huvilised võtavad kätest kinni ja tekitavad südamekujulise inimketi. See komme juhatab sisse linna sünnipäeva. Linnarahvale on sel päeval tavaliselt linna poolt ka ikka kringlit ja teed pakutud. Linna sünnipäevapidustused on mööda linna laiali.
Ajalooline taust
Paide on Eesti üks vanemaid linnu Eestis. Ordulinnus rajati 1265 ja 30. septembril 1291 omandas Paide linnaõiguse. Paide on Järva maakonna keskus.

Paide kesklinna piirkond on olnud keskajast alates linna südameks, kus on asunud kauplused, peetud laatasid ja tähistatud erinevaid tähtpäevi (eriti nõukogude korra ajal). Paide keskväljaku funktsioon sisuliselt pole muutunud, kuid 1950ndate keskel rajati platsi keskele väike pargiosa, millest nüüd on saanud linna lipuväljak. Varem oli väljakul ka linna kaev.

Keskväljakul kui ajaloolises linna südames toimuvatel laatadel on ikka toimunud ka kultuuriprogramm laulu, tantsu, pillimängu ja muude lõbustustega.
1920-30ndatel aastatel leidis loomadega kauplemine aset Laadavainul. Nii nimetati praegugi lageda platsina seisvat lagendikku Vainu tänava lõpus. Platsi kõrval on eramud ja endine jahindusklubi hoone, mille kõrvalt viib jalgtee Paide tehisjärve äärde. Kauplemist Laadavainul oli vaid paar korda aastas, põhiosa laatadest toimus siiski Paide kesklinnas.
Seosed
Teadmine
nähtus
oskus
Paide laadad
Jätkusuutlikkus
Võimalikud ohud
Paide on olnud linn aastast 1291 ja ka pärast viimaseid haldusmuudatusi on Paide jäänud maakonna keskuseks. 2018 lisandusid linnale vaid Roosna-Alliku ja Paide vald. Muutusi võivad tuua vaid uued haldusreformid, millega Järvamaa kui ajalooline maakond kaotatakse, kuid ehk ka siis jääb linn oma ca 11000 elanikuga edasi püsima.
Jätkusuutlikkuse toetamiseks astutud sammud
Paides on koostatud linna arengukavad, linnavalitsus on hetkel tegus ja elujõuline, aktiivselt tegutsetakse nii spordi-, kultuuri kui majandusvallas. Olemas on korralik spordihall, kõrgliigas mängiv jalgpallimeeskond, korvpalliklubi 7, oma Paide Teater ja Paide Muusika- ja Teatrimaja (PA MT) enam kui 20 huviringiga, eakate päevakeskus ja klubid, igal aastal toimuvad laulu- ja tantsupeod, traditsioonilised kultuuriüritused (hooaja avalöök, aastalõpupidu, kontserdid kirikus, advendiaja alguse tähistamine ja jõuluaja lõpetamine jaanuaris kuuskede sümboolse põletamisega, Paide-Türi rahvajooks, discgolfi väljak, ettevõtlusmess jne). Laiendamisel on Ajakeskus Wittenstein ja muuseum, ehitusjärgus uus piimakombinaat, uus kunstmuru staadion, riigigümnaasium ja uus puhke-ja spordikeskus. Korrastatakse tänavaid ja linna läbivaid maanteid (näiteks Tallinn-Tartu 4-realine kiirtee vaid 4 km kaugusel jne).
Lisainfo
Galerii
Laat Paide turuplatsil 1909. aastal
Foto: PMF2127: 64
Laat Paide turuplatsil 1935. aastal
Foto: PMF2148: 198
Rongkäiguga laadale, 1975.
Paide laada rongkäik. Foto: PMF 3533.
Paide Keskväljakul
Foto: PMF 3557: 297.
Paide kesklinna ruumieksperiment 2017
Foto: Tiiu Saarist, 2017. 
Bibliograafia
IVA kalender 1930–1939. Järvamaa Muuseumi arhiivraamatukogu PM 818 ArR 1 - 7; PM 1747 ArR 267.
Paide ja partnerid 2006. Paide linnavalitsuse koostatud infokogumik aastast 2006. Kuma kirjastus
Paide Rajooni Tarbijate Kooperatiivi aasta aruanded, majandustegevuse aruanded, kollektiivlepingud jne – Järvamaa Muuseumi kogust ja Paide CooP arhiivist. Arhiivmaterjale tegevusest, säilitatakse oma arhiivis ja Riigiarhiivis.
Paide Rajooni Tarbijate Kooperatiivi kroonika, koostaja tarbijate ühistu, aastatel 1981-1987.
Saarist, Tiiu 1989. Paide karskusliikumine. Ühing Teadus väljaanne. Paide trükikoda.
Saarist, Tiiu koost. 1991. Paide – Eestimaa süda. 1991. artiklite kogumik ajaloost ja tänapäevast linna 700. juubeliks.
Saarist, Tiiu; Koppel, Endel 1975. Paide vallimägi. ENSV Kultuuriministeeriumi väljaanne. Paide Trükikoda
Sokk, Henn 2015. Paide kooliõpilased Vabadussõjas. Trükikoda Kuma Print
Viljat, Rene 2009. Paide vanadel fotodel. Paide, Kuma kirjastus.
Viljat, Rene 2011. Paide muutuste keerises. Fotoalbum. Kuma kirjastus.
Internetiallikad
Paide linn - Paide linna kodulehekülg. Ülevaade Paide linna ajaloost, vaatamisväärsustest ja tänapäevast.
Paide Muusika- ja Teatrimaja - Paide Muusika- ja Teatrimaja kodulehekülg.
Paide Muusika- ja Teatrimaja. Laadad. - Paide Muusika- ja Teatrimaja. Ülevaade toimuvast kultuurivaldkonnast ja laatade ajakava.
Ühendus Weissenstein 2004-2011. - Annab ülevaate üritustest aastani 2011.
Wabalinna kodulehekülg - Kogukonnakeskuse kodulehekülg.
Järva Teataja - Tänased sündmused ja ka ajalehe arhiiv veebis.
Paide Muusika- ja Teatrimaja lehekülg facebookis - Põhiosa sündmuste fotodest ja tegevusest info.
Coop Järva - Arhiivmaterjale tegevusest, säilitatakse oma arhiivis.