Lindora teerist
Koostaja: Külli Eichenbaum (2012)
Pärimuslikud nimetused
Lindora tiirist,
Lindura tiirist
Asukoht
Võru maakond
   Vastseliina vald
   Lindora küla
Asukoha kirjeldus
Vastseliina kihelkonnas olev Lindora teerist asub poole kilomeetri kaugusel Piusa jõest - ajaloolisest Seto- ja Võromaa vahelisest piirijõest. Lindora küla lähistel paiknevasse põlisesse kauplemise ja laadapidamise kohta jõudmiseks tuleb sõita mööda Võru-Räpina maanteed 4 km kuni Kääpa ristini, sealt keerata paremale Obinitsa suunas. Lindora teeristini jääb veel 17 km.
Kontakt
Nimi
Vastseliina Piiskopilinnuse SA
Maakond
Võru maakond
Linn / vald
Vastseliina vald
Postiaadress
Võidu 14 Vastseliina vald 65201 Võrumaa
Telefon
5096301
Kodulehekülg
http://www.vastseliina.ee/linnus/
E-post
Seos paigaga
Vastseliina Piiskopilinnuse SA kaudu saab infot Lindoral toimuva laada kohta. Laata peetakse igal aastal simunapäeval, 28. oktoobril.  
Kirjeldus
Kirjeldus
Lindora küla lähedal, Vastseliina kihelkonna ja Setomaa piiril on (Võru)-Kääpa-Obinitsa ja Vastseliina-Lepassaare-(Viluste) teede ristumiskoht, kus aastakümneid on igal simunapäeval laata peetud. Lindoral müüakse talusaadusi, käsitööd ja loomi, pakutakse ka vanakraami ning mitmesugust tööstuskaupa. Paik on kauplemiseks sobiv: tee ääres on piisavalt lagedat maad, koht on kuiva männimetsa ääres, ümberkaudsetest küladest tulevad Lindorale otseteed.

Praegusel ajal on laat nii rahvarohke, et kauplemine on hargnenud kõigi nelja tee pervedele ja ka metsa alla vana Tabina-Lindora tee äärde. Vana laadaplats jääb Võru poolt tulles üle teeristi vasakule. Seda kohta tähistab vastav infotahvel. Ümberkaudne mets kuulub Riigimetsa Majandamise Keskusele, kes on avalikuks kasutamiseks rajanud vana laadaaseme äärde metsa alla lõkkeplatsiga puhkekoha. Teed koos hooldusvööndiga on riigimaanteed ja kuuluvad Maanteeametile.
Ajalooline taust

Lindora kandi asutusajalugu ulatub kaugele muinasaega. Võib arvata, et Lindora on olnud olulise tähtsusega paik mitte ainult kohalike elanike jaoks, sest sealt läks läbi vana postitee. Külas olid ka veski ja kõrts, neist viimasenamainitu oli ümbruskonna elanike jaoks tähtis kauplemise koht. Lindora kõrtsi on nimetatud 1726. aasta kirikuvisitatsiooni aruandes. Ka hilisemad revisjonid kinnitavad selle tegutsemist. Lindora kõrts on kantud Mellini atlasesse (1796) ja Rückeri kaardile (1839). 1866. aasta Vene 3-verstasel kaardil paikneb Lindora kõrts kuue tee ristis.


Lindora kandi kaubanduselule mõjus soodsalt Petseri-Valga raudteeliini avamine 1889. aastal. Lepassaarde raudteejaama rajamise tõttu muutus vana tee Lepassaarest üle Lindora kihelkonnakeskusesse käidavamaks.


Kirjalikest allikatest on teada, et 19. sajandi lõpul on Lindora kõrtsi lähedal laata peetud, kuid rahvapärimus kõneleb veelgi kaugemast ajast. Pärimusel, mis räägib Lindora laada „igipõlisest" pidamisest, võib siiski mõningane tõepõhi all olla. Nimelt olla keskajal tulnud kaubalodjad Pihkva järvelt mööda Piusa jõge kuni Tamme veskini. Edasiliikumist takistanud kärestike tõttu laaditi kaup seal vankritele ja regedele ning viidi edasi Vastseliina. Kuna Lindora asub siin lähedal, mitme (kauba)tee ristumiskohas, kujunenudki sellest hilissügisene laadapaik. Arheoloogia- ja ajaloo andmed ei rääkivat sellele teooriale vastu.


Vanemal ajal olid teed võrreldes praegustega hulga kitsamad ja käänulisemad, nõnda oli ka Lindora kandis. Tähtsamad teed olid kruusakattega pinnaseteed, mida on aja jooksul laiemaks tehtud, õgvendatud, täidetud ning pinnatud. Kääpa-Obinitsa teed laiendati ja uus sirge teetrass rajati viimati aastatel 1987-1991. Vana tee on metsa all veel hästi jälgitav. Laada pidamiseks on praegune avar teerist aga üpriski sobilik.

Seosed
Teadmine
nähtus
oskus
Lindora laat
Paik
Vana-Võromaa
Lisainfo
Galerii
Lindora teeristil peetakse simunapäeval laata
Lindora laadal kauplejad on ka risttee pervedele oma kauba välja pannud. 
Foto: Monika Eichenbaum, 2011.
Vahtsõliina-Lepässaarõ tee
Vastseliina-Lepassaare tee ristub Kääpa-Obinitsa teega. Laat on laienenud kõikide teeharude äärde, kuid põhiline laadaplats jääb üle peatee minnes paremale, metsa lähedusse. 
Lindora vanemal katastrikaardil
Hübriidpilt 1930.-1944. aastate katastri- ja tänapäevasest kaardist. Kaasaegset pilti annavad edasi heledate joontega märgitud teed ja sinisega tõmmatud ojad. Kuna mõõdistamise alused on olnud erinevad, on vanem ja tänane pilt mõnevõrra nihkes. Arvestades, et Tabina oja asend ei ole ajas muutunud, saab kaartidel sama oja kohakuti nihutades tõepärasema pildi. Päris palju on muutunud teede asend.  Vanemal kaardil on laadaplats märgitud eraldi kinnistuna.
Maa-ameti kaardiserver.  [Kaardipilt salvestatud septembris 2011]


Lindora 1949. aasta kaardil
1949. aastast pärineval topograafilisel kaardil on näha nii teede kui ka hoonete paiknemine Lindoral ning lähiümbruses.
Maa-ameti kaardiserver. [Kaardipilt salvestatud septembris 2011]
Teised materjalid
Lühike ülevaade Lindora kandi vanemast ajaloost. Koostanud Arvis Kiristaja ja Külli Eichenbaum, detsember 2011.