Lahemaa Rahwamuusikud
Koostaja: Viivi Voorand (2013)
Tegutsemisvorm
mitteametlik
Asutamisaeg
1975
Töötajate, liikmete ja/või osalejate arv
Ansambli töös osalevaid tegevliikmeid 26-40, sõpruskond 120.
Lühitutvustus
Lahemaa Rahwamuusikutele on omistatud folkloorirühma kõrgem kategooria. Sihipärase ja tulemusliku loomingulise ja organisatoorse töö eest folklooripärandi hoidmisel ning edasiarendamisel pälvisid Viivi Voorand ja Lahemaa Rahwamuusikud 2002. aastal Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu pärimuskultuuri auhinna.
Kontakt
Maakond
Lääne-Viru maakond
Linn / vald
Haljala vald
Seosed
Isik
Viivi Voorand
Asutus/ühendus
Kadrina Kadrid
Kultuurinähtused
Regivärsiline rahvalaul Lääne-Virumaal