Helmekaala'
Koostaja: Silvi Jansons (2012)
Tegutsemisvorm
mitteametlik
Asutamisaeg
1986
Töötajate, liikmete ja/või osalejate arv
14
Lühitutvustus
Seto leelokoor Helmekaala' koondab oma lauluparki Võru linnas ja selle lähistel elavaid setosid. Laulutraditsiooni jätkamise kõrval tutvustab leelokoor seto tavasid ja kombeid. Lauljad ise peavad kõige tähtsamaks emotsionaalse sideme hoidmist Setomaaga. Osavõtt leelopäevadest, kirmastest, laatadest, Seto Kuningriigi toimetustest, paasapühast ja teistest seto tähtpäevadest tugevdab Võrus elavate setode kultuurilist eneseteadvust. Seto leelot tutvustab Helmekaala' ka rahvusvahelistel folkloorifestivalidel.
Peaaegu kõik Helmekaala' lauljad on võimelised esinema sõnolidsõ ehk eestütlejana, luues kohapeal laule päevakajalistel teemadel. Leelot saadab ka lõõtsa-, kandle- ja viiulimäng. Helmekaala' on välja andnud kaks CD-plaati.
Kontakt
Maakond
Võru maakond
Linn / vald
Võru
Postiaadress
Liiva 13 Võru 65609
E-post
Kontakt
Anita Punamäe (liige (53325200))
Kontakt
Silvi Eksin (ringivanem (51998263))
Seosed
Asutus/ühendus
Kuldatsäuk
Õiõ Seto'
Kultuurinähtused
Seto kirmas
Seto leelo
Seto Leelopäev
Seto rahvarõivaste kandmine
Tantsimine Setomaal