Lihula Lillkirja Festival
Koostaja: Ulvi Põhako (2017)
Asutamisaeg
2011
Töötajate, liikmete ja/või osalejate arv
Festivalidel sadu külalisi
Lühitutvustus
Lihula Lilltikandi Seltsi eesmärk on hoida elus ja arendada kohalikku käsitöökultuuri, eelkõige just Lõuna-Läänemaal viljeldud lilltikandit. Et seltsi tegevuse kõlapind oleks suurem ja jõuaks rohkemate inimesteni, hakati kohe vahetult korraldama ka Lihula Lillkirja Festivali. Festivalidel tutvustatakse lilltikandis esemeid näituste kaudu, tehakse esitlusi (esemed, raamatud), on teemakohased loengud ja õpitoad. Igal festivalil on oma alapealkiri, enamasti on see seotud Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu vastava aastateemaga. Festivalide üks eesmärk on ka tutvustada nii endisaegseid kui ka praeguseid lilltikandi meistreid.
 
Kontakt
Maakond
Lääne maakond
Linn / vald
Lihula
Kodulehekülg
E-post
Kontakt
Urve Selberg, urveselberg@gmail.com (Lihula Lilltikandi Seltsi juhatuse liige, Lihula Lillkirja Festivali korraldaja)
Kontakt
Ilme Figol, ilmejapeeter@gmail.com (Lihula Lilltikandi Seltsi juhatuse liige, Lihula Lillkirja Festivali korraldaja)
Seosed
Isik
Maie Roos
Asutus/ühendus
Lihula Lilltikandi Selts
Kultuurinähtused
Lihula lilltikand