Foto Kaja Liivak

Rahvatantsujuhtide kool (2022-2024)

Koolitusest lähemalt

Sihtgrupp

Rahvatantsujuhtide kooli on õppima oodatud alustavad tantsujuhendajad, tantsujuhi assistendid, tantsijad, kes näevad end tulevase rahvatantsujuhina.

Alustamise tingimused

Vajalik on võimalus (oma)tantsurühmas rakendada koolituse käigus omandatavaid teadmisi/oskusi.

Aeg

I õppeaasta (september 2022-mai 2023)
22.-24. september
20.-22. oktoober
17.-19. november
8.-10. detsember
19.-21. jaanuar
16.-18. veebruar
30.märts – 01. aprill
27.-29. aprill
18.-20. mai

II õppeaasta (september 2023- mai 2024)

Õppe maht

18 kokkusaamist, 54 õppepäeva (korraga 3 päeva) + suvekursus (soovituslik)

Õpiväljundid

kooli lõpetanu

  •  teab eesti rahvatantsu oskuskeelt;
  • orienteerub eesti tantsu ajaloos;
  • valib repertuaari lähtudes tantsijate east ja võimetest ning seatud eesmärkidest;
  • kasutab treeningtunni läbiviimisel tantsijate eale ja võimetele sobivat metoodikat ja muusikalist materjali;
  • õpetab ja kinnistab tantsutehnikat treeningtunnis lähtudes valitud metoodikast ja kasutades oskussõnavara;
  • on teadlik tantsukompositsiooni põhialustest ja rakendab tantsuanalüüsi meetodeid.

Koolitajad

ERRS mentorid, rahvatantsuspetsialistid, kõrgkoolide õppejõud, tantsualase ettevalmistuse- ja töökogemusega koolitajad.

Osalustasu

870 eurot I õppeaasta (tasuda saab kahes osas)

Registreerumine ja vastuvõtutingimused

Registreerumine kestab kuni 29. maini (registreeru kodulehel oleva vormi kaudu).
NB! Lisaks palume kirjutada sooviavaldus koos lühikese enesetutvustuse ja motivatsioonikirjaga, miks soovid koolitusel osaleda (max üks A4 lehekülg) ning saata koolitusjuhile Mall Paulusele (kontaktid allpool).

Eelkoolitus toimub 3. juunil kell 9.00 – 16.30 Tallinnas, Vilmsi 55 Eesti Rahvakultuuri Keskuses.

Rahvatantsujuhtide kooli vastuvõtutingimused

Lisainfo

Mall Paulus
tel 5664 8798
e-post: mall.paulus1@gmail.com