Foto Kaja Liivak

Rahvatantsujuhtide kool (2022-2024)

Koolitusest lähemalt

Sihtgrupp

Rahvatantsujuhtide kooli on õppima oodatud alustavad tantsujuhendajad, tantsujuhi assistendid, tantsijad, kes näevad end tulevase rahvatantsujuhina.

Alustamise tingimused

Vajalik on võimalus (oma)tantsurühmas rakendada koolituse käigus omandatavaid teadmisi/oskusi.

Aeg

I õppeaasta (september 2022-mai 2023)
22.-24. september
20.-22. oktoober
17.-19. november
8.-10. detsember
19.-21. jaanuar
16.-18. veebruar
30.märts – 01. aprill
27.-29. aprill
18.-20. mai

II õppeaasta (september 2023- mai 2024)

Õppe maht

18 kokkusaamist, 54 õppepäeva (korraga 3 päeva) + suvekursus (soovituslik)

Õpiväljundid

kooli lõpetanu

  •  teab eesti rahvatantsu oskuskeelt;
  • orienteerub eesti tantsu ajaloos;
  • valib repertuaari lähtudes tantsijate east ja võimetest ning seatud eesmärkidest;
  • kasutab treeningtunni läbiviimisel tantsijate eale ja võimetele sobivat metoodikat ja muusikalist materjali;
  • õpetab ja kinnistab tantsutehnikat treeningtunnis lähtudes valitud metoodikast ja kasutades oskussõnavara;
  • on teadlik tantsukompositsiooni põhialustest ja rakendab tantsuanalüüsi meetodeid.

Koolitajad

ERRS mentorid, rahvatantsuspetsialistid, kõrgkoolide õppejõud, tantsualase ettevalmistuse- ja töökogemusega koolitajad.

Osalustasu

870 eurot I õppeaasta (tasuda saab kahes osas)

ÕPPEKAVA

Registreerumine on lõppenud!

 

Lisainfo

Mall Paulus
tel 5664 8798
e-post: mall.paulus1@gmail.com