Rahvakultuuri Keskuse töötajad on kaugtööl 16.-31. märtsini

Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti. Elukorralduse muutus puudutab ka kultuurielu, avalikke üritusi korraldada ei tohi.

Lähtuvalt sellest lükkab Rahvakultuuri Keskus edasi kõik korraldatavad üritused ja koolitused. Seega 1. maini ühtegi koolitust ega sündmust ei toimu. Kuna Rahvakultuuri Keskuse töötajad on viibinud erinevatel üritustel, koosolekutel ja koosviibimistel, siis lähtudes valitsuse soovitusest otsustas direktor Kalle Vister 16.-31. märtsini suunata kõik töötajad kaugtööle.

Valitsuse otsusega jäävad 1. maini külastajatele suletuks ka muuseumid ja kinod ning etendusasutused, ära jäävad spordisündmused, kontserdid ja konverentsid.

Ühtlasi kutsume kõiki rahvakultuurist osa saama ka koduseinte vahel. Nimekiri erinevate tegevuste kohta asub SIIN.

Palume jälgida ka Rahvakultuuri Keskuse kodulehte, kuhu jooksvalt lisame täiendavat infot.