Foto: Pixabay

Tööõigus – algteadmised ja praktilised nõuanded (veebis)

Koolitusest lähemalt

Sisu

  • töölepingu olemus ja põhimõtted
  • võlaõigusseadusega reguleeritavad lepingud
  • töökorralduse reeglite peamised nõuded, töölepingu muudatused
  • tööaeg ja selle muutmine
  • töötasu ja selle muutmine
  • muud valdkonnaga seotud teemad, mis lähtuvad osalejate vajadustest ja küsimustest

Sihtgrupp

kultuuritöötajad ja kultuurivaldkonna MTÜ-de esindajad

Kursuse kestus

 (neli akadeemilist tundi)

Toimumise aeg ja koht

1. oktoober kell 10-13 veebikeskkond Zoom, registreerunutele saadetakse päev varem link keskkonda sisenemiseks

 

Koolitaja

Ülle Mugu (Personaliekspert OÜ)

Õpiväljundid – kursuse läbinu

  • teab, millised on töölepinguseaduse üldised põhimõtted ja nõuded töölepingule, selle sõlmimisele ja muutmisele
  • eristab olulisemaid võlaõigusseadusega reguleeritavaid lepinguid ning mõistab nende sõlmimise õiguslikke regulatsioone
  • teab, mis on tööaeg ja selle muutmisega seonduv ja juhindub sellest oma töös
  • teab, mis on töötasu ja selle muutmisega seonduv

Kursuse tasu

20 eurot

 

Lisainfo

Eeva Kumberg
tel 600 9369; 5332 1359
e-post  eeva.kumberg@rahvakultuur.ee