Foto: Pixabay

Projektitöö koolitus: teekond heast ideest eduka projekti ja toetustaotluseni

Koolitusest lähemalt

Sisu

 • Projektitöö ja tavatöö erinevused.
 • Projekti meeskond. Projektijuhi kvalifikatsioon ja kogemused.
 • Toetuse taotleja ja tema strateegilised dokumendid.
 • Partnerid ja teenuste osutajad.
 • Projektitaotluse koostamise loogika (loogiline maatriks). Projektide liigitamine.
 • Projektitaotluse tavapärased osad: probleem, sihtgrupp, eesmärk, tulemused, ajakava, tegevused ja ülesanded, mõju ja jätkusuutlikkus. Teavituskohustus ja teavitamise kavandamine.
 • Näidisprojektitaotluse juhitud analüüs.
 • Oma projektiidee kaardistamine ja analüüsimine rühmatööna.
 • Projektide toetajad ja rahastajad.
 • Projekti eelarve (kululiigid, kulude ja kululiikide abikõlblikkus).
 • Näidisprojekti eelarve juhitud analüüs.
 • Hinnapakkumiste võtmine ja saadud pakkumise hindamine.
 • Mida ja mille alusel hindab projektitaotlusi toetuse andja?
 • Projekti läbiviimise tõendamine ja dokumenteerime.
 • Projekti aruandlusel tekivad eksitavad vead ja möödarääkimised.
 • Kokkuvõte.

Aeg ja koht

16. ja 23. november Viljandis Leola 15a/1. 16. novembril algus kell 11

Sihtgrupp

Viljandimaa kultuurivaldkonna MTÜ-de esindajad, kultuurikorraldajad jt

Grupi suurus

15-20 inimest

Õppe kestus

kaks päeva, kuus akadeemilist tundi päevas

Õpiväljundid – kursuse läbinu

 • kaardistab ja analüüsib oma projektiideed,
 • rakendab projektitaotluse koostamise loogikat ja selle tavapäraseid osi,
 • koostab korrektse projekti eelarve ja vormistab vajalikud lisadokumendid,
 • hindab oma projekti potentsiaali toetuse taotlemisel erinevatest, meetmetest/fondidest,
 • koostab korrektse aruande.

Koolitaja

Piret Koorep

Koolituse tasu

tasuta (kohvipaus 5 eurot)

Koolituse toimumist toetab Viljandimaa Omavalitsuste Liit

Lisainfo

Anneli Kundla
Eesti Rahvakultuuri Keskuse Viljandimaa rahvakultuurispetsialist
tel 51994991
e-post anneli.kundla@rahvakultuur.ee