Foto Kaja Liivak

15. juulil avaneb Regionaalse kultuuritegevuse meede

Toetatakse projekti, mis väärtustab ja hoiab kogukondlikku kultuuritegevust ning laiendab kultuuris osalejate ringi. Samuti loob tingimusi kultuuri identiteedi tugevdamiseks ning kultuuripärandi uurimiseks, kasutamiseks ja arendamiseks. Oodatava mõjuna on kultuurist võimalik paremini osa saada ja kultuuripilt muutub mitmekesisemaks.

Toetuse andmisega suureneb kogu Eestis regioonide- ja/või valdkondade vaheline kultuurikoostöö, laienevad eri vanuse-, rahvuse- ja keelegruppide osalemisvõimalused ning kultuuritegevus mitmekesistub.

Lisainfot meetme kohta leiate SIIT. Ühtlasi tuletame meelde, et enne taotluse esitamist tuleb tutvuda meetme määruse ja seltuskirjaga, sest nendes dokumentides on täpselt kirjas nõuded taotlejale ja taotlusele ning selgitatakse toetuse taotlemise tingimusi täpsemalt.

Lisainfo
Piret Koorep
tel: 605 2026
E-post: piret.koorep@rahvakultuur.ee