Foto: Kärt Pettai

Eesti pärimuskultuuri õpikoda Tallinnas

Koolitusest lähemalt

Sisu

Igas õpikojas antakse ülevaade ühest pärimuskultuuri teemast, lauldakse eesti laule, kõneldakse selle kuu tähtpäevadest ja pühadest.

Sihtgrupp

Eestis elavate rahvusvähemuste esindajad

Koht

Tallinna eesti keele maja (Rävala 5 Tallinn 6. korrus)

Toimumise ajad ja teemad

Reedel, 26. märtsil 13.00-16.00
Märtsikuu tähtpäevad ja laulud. (Ene Lukka-Jegikjan)
Kihnu saare kultuuriruum. Naiste pärimus Kihnu saarel (rahvalaul, rahvarõivad, kombestik). (Veera Leas)
Meenuta, mida tead Kihnust!
Reedel, 30. aprillil 13.00-16.00
Aprillikuu tähtpäevad ja laulud. (Ene Lukka-Jegikjan)
Meeste laulupärimus. Igal mehel oma pill. (Lauri Õunapuu)
Mis pilli mängisid või mis laule laulsid teie pere mehed?
Reedel, 28. mail 13.00-16.00
Maikuu tähtpäevad ja laulud. (Ene Lukka-Jegikjan)
Suve suurpühadest suvistepühast ja jaanipäevast (kombestik, jutupärimus, jaanilaulud). (Einike Sooväli)
Mida teeb jaanipäeval teie pere?
Reedel, 11. juunil 13.00-16.00
Veebruarikuu tähtpäevad ja laulud. (Ene Lukka-Jegikjan)
Eesti rahvuslikust käsitööst rahvarõiva näitel. Rahvarõivas ja eesti pulmad. Praktikum: paelte punumine. (Liis Burk)
Palume osalejatel veidi villast lõnga kaasa võtta.

Koolitajad

Liis Burk on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu arendusjuht, Lahemaa Pärimuskoja perenaine. Lisaks käsitööle tegeleb ta järjepidevalt eesti pärimuspulmade tutvustamise ja korraldamisega.
Veera Leas on kihnu kultuuri ekspert, Kihnu Rahvamaja juhataja, rahvatantsu õpetaja, kohaliku kultuurielu järjekindel eestvedaja.
Lauri Õunapuu on pärimusmuusik, ansamblite “Metsatöll” (alates 1999), “Ülemakstud Rentslihärrad”, “Harju Mehed” ja “Sinimaniseele” (alates 2002) liige ning Arhailise Meestelaulu Seltsi asutajaliige.
Einike Sooväli on Eesti Vabaõhumuuseumi Paljurahvuselise Eesti Keskuse juht. Ta tutvustab põnevalt eesti kui ka teiste rahvaste pärimust nii muuseumis kui meedias.

Õpiväljundid, ehk kursuse läbinu

  • On tutvunud eesti kultuuriruumi eripära ja selles leiduvate võimalustega tänapäeval (kohapärimuse ja looduse seosed, pärimusmuusika, perepärimus, rahvausundi seosed tähtpäevadega)
  • Teab, milliseid erinevaid kultuuriruume Eestis on
  • On saanud ülevaate EV tähtpäevadest ja pühadest
  •  On osalenud eesti laulu praktikumis

Kursuse tasu

Kursus on osalejale tasuta, rahastab Integratsiooni Sihtasutus (INSA)

Kursus toimub Integratsiooni Sihtasutuse ja Eesti Rahvakultuuri Keskuse koostöös.

Registreerumine

INSA veebis

Lisainfo

Ene Lukka-Jegikjan
tel 5624 0043
e-post: ene.lukka@gmail.com