Rahvakalendri tähtpäevad

Koolitusest lähemalt

Sisu

  • rahvakalendri kombestik eesti traditsioonilises rahvakultuuris, sh Viljandimaal;
  • kombestiku tseremooniamängud, rituaalid;
  • kombestikuga seonduvad jõu- ja osavusmängud, regilaulud, kombestikumängud, laulumängud, lihtsamad pärimusmeisterdamised.
  • Kursustel läbitut saab rakendada igapäevatöös ja omas peres.

Sihtgrupp

Viljandimaa lasteaedade ja koolide õpetajad

Kursused ja toimumisajad 2020

2. oktoober VILJANDIMAA – „Laulumängud Viljandis“ (Märksõnad: eesti etnilised laulumängud, sh Viljandimaa, warming up laulumängud, vanem ja uuem traditsioon, improvisatsioon, muusika, rütm, mäng, etendus, argielu.)

3. november MARDI- JA KADRIPÄEV – „Mart käib üle maa ja kadri üle karja…“ (Märksõnad: hingede aeg, mardi ja kadriaeg, mõjutused, usund, inimeste argielu, sotsiaalne suhtlus, mardis- ja kadriskäimine, mardi- ja kadrilaulud, kombestikumängud, rahvamängud, laulumängud.)

27. november JÕULUD -„Jõnkadi, jõnkadi jõulud Viljandis“ (Märksõnad: jõulukombestik, sh Viljandimaa eri, jõulukeste vastuvõtmine, unustatud jõuluaja kombestikumängud, rigadi-jögadi regilaulud, pärimuslikud laulumängud ja tantsulaulud, jõulusandid.)

Toimumiskoht

Viljandis, Leola 15a/1 Eesti Rahvakultuuri Keskuse koolitusmajas

Maht

Iga kursus kestab ühe päeva, ehk kaheksa akadeemilist tundi

Grupi suurus

20 inimest

Osalustasu

23 eurot

Kursuse läbiviija

Eesti Rahvapärimuse Kool – Terje Puistaja

Lisainfo

Eeva Kumberg
tel 5332 1359
e-post eeva.kumberg@rahvakultuur.ee