Foto: Pixabay

E-kursus kultuuritöötajate digipädevuse tõstmiseks

Koolitusest lähemalt

Kursuse raames tutvutakse igapäevaseks kultuuritööks vajalike digitehnoloogiate ja valdkonna arengut toetavate veebirakendustega. Lisaks praktilistele näpunäidetele tutvutakse digimentoritega, kelle poole saab tulevikus pöörduda.

Sisu

Koolitus koosneb neljast kohustuslikust moodulist. Iga õppemooduli läbimiseks kulub orienteeruvalt 4-7 akadeemilist tundi, kõik moodulid on läbitavad iseseisvalt. Viienda, ehk lisamooduli läbimine on vabatahtlik.

  • MS Office ja Google Apps edukaks kultuuritööks – baastase
  • Tööriistad digitaalsete koosolekute, veebisündmuste korraldamiseks – reaalajas, salvestused ja levitamine, sealhulgas turva- ja andmekaitsefaktorid.
  • Riiklikud võrgusüsteemid ja -arhiivid, andmebaasid. Andmepädevuse alused.
  • Disaini- ja esitlusvahendid. Interaktiivsed tööriistad jagamismaterjalide loomiseks. Loovad digitaalsed tööriistad kultuurisektori igapäevatööks (Forms, OneNote, Planner, Sway jne).
  • Audio-videofailide loomine, redigeerimine ja levitamine tasuta sidusvahenditega suhtlemiseks ja turunduseks.
  • Lihtsad viisid veebikampaaniate loomiseks ja mõõtmiseks – Facebook ja  Google Analytics

 

Õppemeetodid

Iseseisev praktiline veebipõhine koolitus koos veebikohtumistega Zoomis.

Iga teemaploki lõpetab õpitu kinnistamiseks test. Tööülesannete aluseks on probleemid kontoritarkvara kasutavate ametnike igapäevatööga või nn tüüpvead. Ülesannete lahendamiseks kasutatakse erinevaid koostöövahendeid ja pilveteenuseid. Osalejad on oodatud aktiivselt osalema aruteludes, vahetama kogemusi ja jagama oma parimaid praktikaid.

Moodulid ja õppematerjalid on osalejatele kättesaadavad veebiplatvormi CulTech kaudu, mis avaneb esimesel koolituspäeval.

Sihtgrupp

Kõik, kes hõivatud tööga kultuurivaldkonnas.

Kursuse kestus

23 akadeemilist tundi – üks kuu (õppija läbib moodulid ja osaleb zoomi kohtumistel vastavalt ajakavale, kuid mitte kauem kui kuu aja jooksul)

Toimumise aeg ja koht

20.02.-20.03.2023

20.02. kell 17-18 kokkusaamised zoomis

27.02, 06.03,13.03, 20.03 kokkusaamised zoomis (kellaaeg täpsustub esimesel kohtumisel)

Grupi suurus

25-50 osalejat

Õpiväljundid 

Digipäedevad kultuurivaldkonna töötajad, kes tänu paranenud oskustele leiavad uusi väljundeid ja tegevusi kultuuri- ja loometegevuseks.

Kursuse läbimise kohta antakse tunnistus, kui osaleja teeb läbi kõik testid.

 Õppekava

Osalustasu

Koolitus on tasuta ja toimub Erasmus+ projekti „Innovative methods and ICT competencies for cultural sector employees”  (Uuenduslikud meetodid ja IKT-kompetentsid kultuurisektori töötajatele) raames.

Registreetumine 15. veebruarini või kuni kohti jätkub

REGISTREERUMIINE ON LÕPPENUD! 

NB! Kui soovite edaspidi toetatud koolitust, võtke ühendust eeva.kumberg@rahvakultuur.ee

Lisainfo

Diana Veskimägi
koolitusjuht
tel 5514 591
e-post diana@vanalinn.parnu.ee

Eeva Kumberg
koolitusspetsialist
Eesti Rahvakultuuri Keskus
tel  5332 1359
e-post: eeva.kumberg@rahvakultuur.ee