Foto: Pixabay

Teekond projektiideest taotluse vormistamiseni (Võrus)

Koolitusest lähemalt

Sisu

 • Projektitöö ja tunnused.
 • Projekti meeskond.
 • Toetuse taotleja ja tema strateegilised dokumendid.
 • Partnerid ja teenuste osutajad.
 • Projektide toetajad ja rahastajad.
 • Projektitaotluse koostamise loogika.
 • Projektitaotluse tavapärased osad: probleem/idee, sihtgrupp, eesmärk, tulemused, ajakava, tegevused ja ülesanded, mõju ja jätkusuutlikkus, teavitamise kavandamine.
 • Projekti eelarve (kululiigid, kulude ja kululiikide abikõlblikkus).
 • Hinnapakkumiste võtmine ja saadud pakkumise hindamine.
 • Mida ja mille alusel hindab projektitaotlusi toetuse andja?
 • Projekti läbiviimise tõendamine ja dokumenteerime.
 • Projekti aruandlusel tekkivad eksitavad vead ja möödarääkimised.

Aeg ja koht

08. ja 09. oktoober  Võrus või Võrumaal (koht täpsustub)

Sihtgrupp

Kultuurivaldkonna MTÜde esindajad, kultuurikorraldajad jt

Õppe kestus

kaks päeva, kuus akadeemilist tundi päevas

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

 • selgitab ja analüüsib oma projektiideed ja võimekust selle elluviimiseks;
 • rakendab projektitaotluse koostamise loogikat ja selle tavapäraseid osi;
 • valmistab ette projekti eelarve ja muud vajalikud lisadokumendid;
 • hindab oma projektiidee potentsiaali toetuse taotlemisel erinevatest toetusmeetmetest/fondidest.

Koolitaja

Piret Koorep  Eesti Rahvakultuuri Keskuse toetusmeetemete osakonnast.

Koolituse tasu

40 eurot

Lisainfo

Aigi Pall
Võrumaa rahvakultuurispetsialist
Eesti Rahvakultuuri Keskus
tel 5346 5634
e-post aigi.pall@rahvakultuur.ee