Fotod: Vaimse kultuuripärandi nimistu

Vaimne kultuuripärand – jätkusuutlikkus ja uurimine

Koolitusest lähemalt

Sisu

Kursuse käigus otsime vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Milline on minu ja minu kogukonna vaimne pärand?
 • Millised on vahendid ja ressursid vaimse pärandi hoidmisel ja jätkusuutlikkuse toetamisel?
 • Kuidas aitab vaimne pärand kaasa kogukonna koostööle ja kestlikule arengule?
 • Millised on pärimuse kogumise viisid: uurimise allikad, välitööd ja info talletamise viisid?
 • Kuidas kaasata kogukonda elava pärandi uurimise protsessis?
 • Kuidas toetab Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekanne meile olulise pärandi püsimist?
 • Millised on töö etapid sissekande teema valikust valmis tekstini.

Sihtgrupp

Kogukondade ja seltside liikmed, haridus-, mälu- ja kultuuriasutuste töötajad, turismitöötajad ja pärandihuvilised.

Kestus ja aeg

Neli päeva: 05.- 06. oktoober Viljandis ja 23.-24. november Tallinnas

Ajakava_o5.-6.10.2022 Viljandis

Ajakava_23.-24.11. 2022 Tallinnas

Koolitajad

Vaimse kultuuripärandi valdkonnas tunnustatud lektorid, praktikud ja kogukonna eestvedajad:
Helgi Põllo, SA Hiiumaa Muuseumid
Anu Raud, Anu Raua Keskus Heimtalis
Piret Leskova, MTÜ Loomise Maailm, MTÜ Mulgi Ukuvakk
Ene Lukka-Jegikjan, pärimuse õpetaja
Piret Leskova, MTÜ Loomise Maailm, MTÜ Mulgi Ukuvakk ja Ää Süük OÜ.
Ergo-Hart Västrik, Kodavere Pärimuskeskus
Külli Eichenbaum, Võro Instituut
Leelo Viita, Eesti Rahvakultuuri Keskus
Epp Tamm, Eesti Rahvakultuuri Keskus
Peeter Vihma, Eesti Maaülikool
Jüri Metssalu, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kohapärimuse Keskus
Meelis Kihulane, puukäsitöö meister

Õpiväljundid – kursuse läbinu

 • oskab ära tunda ja väärtustab vaimset pärandit;
 •  teadvustab ennast vaimse pärandi kandjana;
 • mõistab vaimse pärandi rolli kestlikku ühiskonna kujundamisel;
 • mõistab kogukonna olulisust oma elava pärandi väärtustamisel ja uurimise protsessis;
 • omab ettevalmistust Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekannete tegemiseks, sh algteadmisi kultuuriuurimise metoodikast.

Kursuse tasu

50 eurot

 

Lisainfo

Leelo Viita
Eesti Rahvakultuuri Keskus
vaimse kultuuripärandi osakonna juhataja
e-post leelo.viita@rahvakultuur.ee